În calitate de angajator, te-ai putea confrunta cu diferite întrebări, ca de exemplu:

  • Cum ai putea identifica indivizii auto-motivați sau foarte motivați?
  • Cum ai putea evalua dacă angajatul tău va face față presiunii?
  • Cum ai putea identifica dacă angajatul va soluţiona problemele prin căi deja testate şi demonstrate sau va fi orientat spre găsirea unor noi modalități de rezolvare?
  • Cât de bine se descurcă angajatul tău cu riscul și confruntarea?
  • Cum ai putea să dezvolţi cât mai bine viitorii lideri?
  • Cum ai putea să identifici candidații cei mai potriviţi pentru un mediu orientat spre rezultate?

Poți afla răspunsurile la toate aceste întrebări prin utilizarea unui instrument de evaluare psihometrica – HPTI – High Potential Trait Indicator.

Ce este Indicatorul HPTI?

HPTI sau testul de evaluare a personalității Thomas, este un instrument care ajută la identificarea potențialului de conducere prin explorarea trăsăturilor de personalitate ale unei persoane. Instrumentul ne oferă indici despre cât de compatibil este un potențial candidat pentru un anumit post sau poziție.

Cum funcționează Indicatorul HPTI?
HPTI are la bază modelul „Big 5” și evaluează trăsăturile care prezic succesul la locul de muncă. Completarea chestionarului este simplă și de scurtă durată (aproximativ 10 minute).

Ce trăsături de personalitate măsoară HPTI?
✔️  Conştiinciozitate
✔️  Ajustare
✔️  Curiozitate
✔️  Abordarea riscului
✔️  Acceptarea ambiguității
✔️  Competitivitate

Date despre instrument:
HPTI a fost conceput special pentru a ajuta angajații să își identifice următoarea generație de lideri dar și pentru a-i sprijini pe cei care se află în poziții de conducere.

Cu HPTI, poți evalua de ce abilități au nevoie liderii tăi, care sunt punctele forte ale unui individ în zona de leadership și ce arii de dezvoltare ar putea suporta îmbunătățiri.

HPTI poate ajuta și la conștientizarea de sine dar și la rezolvarea anumitor probleme de competență în echipele de conducere.

HPTI contribuie, de asemenea, la menținerea în funcţie a angajaților şi poate ajuta persoanele de top să progreseze către poziții de conducere mai avansate.

Date despre instrument:
✔️  Tip de evaluare: Personalitate
✔️  Format: 78 de întrebări
✔️  Timp de finalizare: 10 minute
✔️  Instruire necesară: Niciuna
✔️  Validare: validare și optimizare pe scară largă, pentru aplicații la locul de muncă în urma unor cercetări psihometrice cu mii de participanți – datele obținute au fost supuse unor metode statistice avansate.

Cum este structurat chestionarul?

Thomas HPTI este un chestionar în care subiecții își manifestă nivelul de acord pe o scară Likert de la 1 la 7 (1 „în total dezacord” la 7 „în totalitate de acord”), cu 78 de itemi unici. Timpul de completare este de 10 minute.

Răspunsurile unei persoane la HPTI vor fi înregistrate pe următoarele scale: scăzut, moderat, optim sau excesiv. Excesul sau, dimpotrivă, slabă reprezentare a unei trăsături, are atât avantaje cât și dezavantaje. Anumite punctaje corespondente unor trăsături, pot indica un potențial ridicat de reușită sau exact opusul, caracteristici care ar putea devia persoana de la succes.

Contextul apariției instrumentului HPTI

Indicatorul HPTI a fost dezvoltat de Ian MacRae și Adrian Furnham la University College London (UCL) și High Potential Psychology Ltd.

Thomas HPTI, cunoscut acum sub numele de Instrumentul pentru Evaluarea personalității Thomas, se bazează pe un model de „optimizare”; trăsăturile „optime” sunt determinate prin raportarea la cerințele unui anumit rol sau poziție, cum ar fi, de exemplu, poziţia de executive senior.

Evaluarea furnizează informații despre mai multe aspecte, și anume: cât de deschisă este persoana la schimbare, cât de performantă este în medii competitive, cum se adaptează la situații stresante, și, dacă este motivată și luptă pentru succes.

Metoda a fost validată și optimizată pe scară largă pentru aplicații la locul de muncă, având la bază cercetări psihometrice, cu mii de participanți.

%d blogeri au apreciat: