Istoricul firmei RoMarketing

Peste două decenii de activitate

Suntem o companie cu capital integral românesc şi o experienţă dobândită pe parcursul a două decenii de activitate pe piaţa românească. Începând cu anul 1995, RoMarketing desfăşoară activităţi de dezvoltare a resurselor umane din companii naționale, multinaţionale, întreprinderi mici şi mijlocii. Fiecare client are nevoi specifice, aşteptări proprii şi doreşte să obţină rezultate concrete în urma programelor de instruire şi consultanţă, iar noi ţinem seama de toate aceste aspecte în propunerile pe care le concepem.

Cuvânt-cheie: parteneriatele

Dezvoltăm parteneriate pe termen lung cu colaboratorii şi clienţii noștri, având ca bază de relaționare principiul cunoaşterii şi al respectului reciproc. Suntem o echipă dinamică, formată din specialişti a căror experienţă și pregătire variată permit abordarea şi îndeplinirea obiectivelor agreate cu clienţii.

clienți-companii

participanți la cursurile de instruire

interviuri de selecție

manageri evaluați în centrele de evaluare