2011 - Programul Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Fondul Social European: Investește în oameni! Proiectul Practing – Convergența pregătirii practice universitare pentru integrarea reușită pe piața muncii

logo_PractIng_v9y

SCOP Prin activitățile proiectului este facilitată tranziția de la școală la mediul de muncă a peste 200 de studenți ai Universității din Oradea; studenților le sunt desemnate proiecte și organizații în care pot susține activitate practică pe o perioadă de doua săptămâni. Dezvoltarea abilităților interpersonale, evaluare individuală, sesiuni de feedback sunt doar o parte a programului de dezvoltare a studenților.

REZULTATE Rezultatele finale in urma implementarii proiectului vor fi: 21 de parteneriate intre firme şi Universitate pentru activitatea de practica a studenţilor; 20 tutori instruiţi, formaţi pentru pregatirea practica a studenţilor; 2 sisteme de evaluare create (chestionarul de feedback pentru studenţi şi cel pentru companii); 147 chestionare de feedback completate: de la cele 21 de firme partenere şi 126 de la studenţi aflaţi in practica;  obţinerea de feedback pozitiv de la mai mult de 75% din firmele implicate; procentul studenţilor ce au primit feedback pozitiv este de 75% din partea firmelor implicate;  raport privind analiza chestionarelor de feedback

2010 – Programul Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Fondul Social European: Investește în oameni! – Proiectul AASA – „Adaptabilitatea angajaților, succesul angajatorilor

2800  manageri (top, middle, executiv) angajați în companii din regiunea de Vest și Nord-Vest a României sunt instruiți, evaluați și consiliați.

SCOP Proiectul isi propune sa creasca gradul de adaptabilitate a angajatilor si intreprinderilor din regiunile Nord-Vest si Vest la mediul dinamic in care isi desfasoara activitatea. 2800 de manageri (top, middle, executiv) angajati in companii din regiunea de Vest si Nord-Vest a Romaniei sunt instruiti, evaluati si consiliati.

 

REZULTATE Rezultate obtinute pana la final de proiect

1. 2646 participanti la cursuri (angajati in societati comerciale) in cei 3 ani de implementare:

•             1521 angajati –  nivel executiv (non-managerial)

•             868 angajati  –  middle management

•             257 angajati –   top management

2. 3 pachete de cursuri construite si livrate:

•             Nivel executiv (non-managerial): 6 cursuri

•             Nivel mediu (middle management): 7 cursuri

•             Nivel de top management: 10 cursuri

5.  188 cursanti certificati pentru ocupatiile de

Manager Resurse Umane (48), Formator (40) si Manager Proiect (100)

6.  Numar de persoane evaluate comportamental si psihologic: 2646

7.  Numar de persoane consiliate in vederea imbunatatirii activitatii proprii si a echipei: peste 150

2009 – Programul Leonardo da Vinci – Proiect „EuReturn”
Cercurile Carierei dedicate femeilor care doresc sa își schimbe locul de muncă, șomere sau care se întorc din maternitate.

SCOP Obiectivul principal al proiectului este transferul de metode inovatoare de invățare în vederea îmbunătățirii formării educational vocaționale și orientării în carieră. REZULTATE In cadrul proiectului au fost asistate un numar de peste 60 de reprezentante ale femeilor din cele 5 tari partcipante la proiect (Anglia, Danemarca, Portugalia, Elvetia si Romania) in demersul de a se reintegra in munca, folosind metode inovative si suportul metodologic Cercurile Carierei.

2007 – PHARE 2004

Inființarea Centrului de Evaluare şi Formare Managerială pentru ocupațiile: Formator, Manager de Proiect, Director de Magazin, Analist Resurse Umane, Director de Vanzari – au fost evaluaţi, instruiţi şi certificaţi manageri din peste 100  de companii. SCOP Obiectivul principal al proiectului a fost dezvoltarea resurselor umane prin investitii in promovarea capitalului uman care sa duca la imbunatatirea nivelului de competitivitate profesionala, la perfecţionarea fortei de munca si implicit la ocuparea fortei de munca şi dezvoltarea societatii romanesti bazate pe cunoastere. REZULTATE A fost infintat Centrul de Evaluare şi Formare Manageriala pentru ocupatiile: Formator, Manager de Proiect, Director de Magazin, Analist Resurse Umane si Director de Vanzari; au fost evaluaţi, instruiţi şi certificaţi manageri din peste 100  de companii.

2004 – Programul Leonardo da Vinci – Proiect „Forecrest”

Crearea și validarea unui program structurat de mentoring și conceptul unei inițiative antreprenoriale sustenabile cu participarea Universităților, IMMurilor și Companiilor de consultanță din peste 15 ţări europene. SCOP Crearea si validarea unui program structurat de mentoring si conceptul unei initiative antreprenoriale sustenabile cu participarea Universitatilor, IMMurilor si Companiilor de consultanta din peste 15 ţari europene REZULTATE In urma proiectului au fost sustinute sesiuni de instruire si programe de mentorat pentru peste 500 de participanti din cele 15 tari europene.

2003 – PHARE 2000
Programul de Coeziune Economică şi Socială. Proiectul „Dezvoltarea Abilităţilor Manageriale ale Patronatului Bihorean” – 33 de IMMuri au fost instruite prin sesiuni de instruire faţă în faţă şi e-learning. SCOP Scopul acestui proiect a fost creşterea competitivitaţii sectorului de afaceri bihorean, prin pregatirea resursei umane in vederea imbunataţirii abilitaţilor manageriale ale echipelor de conducere din I.M.M –uri şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale deţinatorilor de microintreprinderi. REZULTATE In cadrul proiectului s-au dezvoltat si aplicat doua programe de instruire care s-au desfasurat in paralel: programul fata in fata (PFF) ai carui beneficiari au fost 26 antreprenori si programul on line (POL) care a avut drept grup tinta echipele manageriale a 7 IMMuri din judetul Bihor. in cadrul programului faţa in faţa PFF s-au elaborat 18 planuri de afaceri iar in cadrul programului on line POL s-au elaborat 7 proiecte de dezvoltare organizaţionala.