Membri în Consiliului de Administrație al societății Oradea Transport Local SA  

ORADEA

Mai multe detalii

Municipiul Oradea, în calitate de autoritate publică tutelară, anunță demararea procedurii de recrutare pentru următoarele poziții:

Membri în Consiliului de Administrație al societății Oradea Transport Local SA, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectivul general al întreprinderii publice Oradea Transport Local SA este să îmbunătățească calitatea serviciilor de transport public local în Municipiul Oradea şi să sporească eficienţa cu care aceste servicii sunt realizate.

Următoarele rezultate strategice sunt așteptate a fi atinse în următorii patru ani:

 • Realizarea unui serviciu public de calitate în condițiile reducerii graduale în fiecare an a subvențiilor de exploatare acordate de la bugetul local;
 • Optimizarea rețelei de transport public local;
 • Cresterea anuală a numărului de abonamente și bilete vândute;
 • Reducerea cheltuielilor de exploatare raportat la cifra de afaceri și kilometri efectuați.

 

Candidații pentru aceste poziții vor îndeplini următoarele condiții generale:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
 • Cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);
 • Capacitatea deplină de exerciţiu;
 • Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
 • Cel putin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie sa aiba studii superioare in domeniul tehnic;
 • Nu a fost iniţiată şi nici nu se află în desfăşurare procedură de natură penală împotriva lor şi nu au cazier judiciar;
 • Nu au cazier fiscal.

 

Reguli cu privire la procesul de selecție:

 • Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
 • Cel putin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare în domeniul tehnic;
 • Toţi membrii trebuie să aibă experienţă în activitatea de administrare/management companii sau instituţii publice;
 • Nu pot fi mai mult de doi membri din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
 • Majoritatea membrilor consiliului de administraţie va fi formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul <LLNK 11990 31 11 212 138 32> 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Se vor evita situaţiile de conflict de interese sau incompatibilităţi prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Candidații vor depune, conform instrucțiunilor de mai jos, următoarele documente:

 1. Copie după actul de identitate;
 2. Copie diplomă de studii și, după caz, ale altor specializări relevante;
 3. Curriculum Vitae în format european;
 4. Declarație pe propria răspundere menționând dacă deține sau nu statutul de „independent” în sensul Art.138² din Legea nr.31/1990;
 5. Declarație pe proprie răspundere că aplicantul nu are cazier judiciar și fiscal;
 6. Declarație pe proprie răspundere prin care aplicantul va confirma că nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare procedură de natură penală împotriva sa;
 7. Declarație privind apartenența la consiliile de administrație;
 8. Declarație de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare și selecție;
 9. Candidații care vor fi selectați pentru a fi înscriși pe listă scurtă vor fi ulterior invitați să elaboreze o declarație de intenție pe baza scrisorii de așteptări aprobată prin HCL nr.907/2020  și publicată pe site-ul http://www.oradea.ro/subpagina/oradea-transport-local.

 

Criteriile de evaluare/ selecție sunt prevăzute în matricea consiliului de administrație al societății SC Oradea Transport Local SA aprobată prin HCL nr.906/2020.

Informații suplimentare despre societatea Compania de Apă Oradea SA se pot afla accesând site-ul http://www.http://www.otlra.ro/

 

Municipiul Oradea a ales firma Romarketing pentru asistență în procesul de recrutare. Candidații trebuie să depună candidaturile până în data de 10.05.2021, orele 16:00, ora României. Documentele vor fi depuse în plic închis cu mențiunea: Aplicație pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății  Oradea Transport Local S.A. Candidaturile vor fi depuse personal sau trimise prin poștă la adresa Romarketing, Oradea, str. Alexandru Vlahuță, nr. 3. Plicurile ajunse după data și ora menționate nu vor fi luate în considerare. În cazul în care plicul nu conține toate documentele solicitate mai sus, candidatura nu va fi luată în considerare.

Modelele de declarații necesare pentru dosar sunt disponibile pe bază de cerere la adresa: office@romarketing.ro sau recrutare@romarketing.ro. Candidaturile vor fi depuse în limba română. Candidații selectați vor fi anunțați telefonic despre data la care va avea loc evaluarea și interviul. Persoanele selectate vor fi invitate să prezinte dovezi de validitate a informațiilor și referințe despre activitatea derulată.

 

Membri în Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă Oradea SA  

ORADEA

Mai multe detalii

Municipiul Oradea, în calitate de autoritate publică tutelară, anunță demararea procedurii de recrutare pentru următoarele poziții:

Membrii ai Consiliului de Administrație al societății Compania de Apă Oradea SA, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectivul general al întreprinderii publice Compania de Apă Oradea SA este să îmbunătățească calitatea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Oradea şi să sporească eficiența cu care aceste servicii sunt realizate.

Următoarele rezultate strategice sunt așteptate a fi atinse în următorii patru ani:

 • Îmbunătăţirea parametrilor de calitate privind serviciul de alimentare cu apă şi sistemul de canalizare;
 • Reducerea cheltuielilor de exploatare raportat la cifra de afaceri;
 • Creşterea numărului de clienţi racordaţi la sistemul de canalizare;
 • Raportul datorie financiară/EBITDA de cel mult 4,5 (EBITDA înseamnă profitul înainte de orice dobândă sau costuri de finanţare, amortizare şi redevenţă);
 • Creşterea, din surse proprii şi din fondul IID, a sumelor alocate investiţiilor în infrastructura sistemului de apă şi canalizare;
 • Reducerea graduală a pierderilor tehnologice din sistem;
 • Diversificarea paletei de servicii prestate către populație.

 

Candidații pentru aceste poziții vor îndeplini următoarele condiții generale:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
 • Cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);
 • Capacitatea deplină de exerciţiu;
 • Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
 • Cel putin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare în domeniul tehnic;
 • Nu a fost iniţiată şi nici nu se află în desfăşurare procedură de natură penală împotriva lor şi nu au cazier judiciar;
 • Nu au cazier fiscal.

 

Reguli cu privire la procesul de selecție:

 • Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
 • Cel putin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare în domeniul tehnic;
 • Toţi membrii trebuie să aibă experienţă în activitatea de administrare/management companii sau instituţii publice;
 • Nu pot fi mai mult de doi membri din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
 • Majoritatea membrilor consiliului de administraţie va fi formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul <LLNK 11990 31 11 212 138 32> 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Se vor evita situaţiile de conflict de interese sau incompatibilităţi prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Candidații vor depune, conform instrucțiunilor de mai jos, următoarele documente:

 1. Copie după actul de identitate;
 2. Copie diplomă de studii și, după caz, ale altor specializări relevante;
 3. Curriculum Vitae în format european;
 4. Declarație pe propria răspundere menționând dacă deține sau nu statutul de „independent” în sensul Art.138² din Legea nr.31/1990;
 5. Declarație pe proprie răspundere că aplicantul nu are cazier judiciar și fiscal;
 6. Declarație pe proprie răspundere prin care aplicantul va confirma că nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare procedură de natură penală împotriva sa;
 7. Declarație privind apartenența la consiliile de administrație;
 8. Declarație de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare și selecție;
 9. Candidații care vor fi selectați pentru a fi înscriși pe listă scurtă vor fi ulterior invitați să elaboreze o declarație de intenție pe baza scrisorii de așteptări aprobată prin HCL nr.907/2020  și publicată pe site-ul http://www.oradea.ro/subpagina/compania-de-apa.

 

Criteriile de evaluare/ selecție sunt prevăzute în matricea consiliului de administrație al societății Compania de Apă SA aprobată prin HCL nr.906/2020.

Informații suplimentare despre societatea Compania de Apă Oradea SA se pot afla accesând site-ul http://www.apaoradea.ro/

 

Municipiul Oradea a ales firma Romarketing pentru asistență în procesul de recrutare. Candidații trebuie să depună candidaturile până în data de 10.05.2021, orele 16:00, ora României. Documentele vor fi depuse în plic închis cu mențiunea: Aplicație pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății  S.C. Compania de Apă Oradea S.A. Candidaturile vor fi depuse personal sau trimise prin poștă la adresa Romarketing, Oradea, str. Alexandru Vlahuță, nr. 3. Plicurile ajunse după data și ora menționate nu vor fi luate în considerare. În cazul în care plicul nu conține toate documentele solicitate mai sus, candidatura nu va fi luată în considerare.

Modelele de declarații necesare pentru dosar sunt disponibile pe bază de cerere la adresa: office@romarketing.ro sau recrutare@romarketing.ro. Candidaturile vor fi depuse în limba română. Candidații selectați vor fi anunțați telefonic despre data la care va avea loc evaluarea și interviul. Persoanele selectate vor fi invitate să prezinte dovezi de validitate a informațiilor și referințe despre activitatea derulată.

 

WEB DEVELOPER

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Minim doi ani de experienţă; 
 • Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat; 
 • Cunoştinţe de PHP, JavaScriptMySQL (implicit HTML, CSS); 
 • Cunoaşterea unui framework/ a unei platforme open source (ex: codeigniterCakePHPLaravel) constituie avantaj; 
 • Spirit de echipă; 
 • Auto-motivare, iniţiativăproactivitate; 
 • Capacitatea de a lucra sub presiune şi de a respecta termenele limită

Descrierea jobului

 • Mentenanţa modulelor şi platformelor existente; 
 • Dezvoltarea unor module noi în cadrul platformelor existente; 
 • Dezvoltarea de noi platforme online, în special e-commerce; 
 • Implicarea în toate etapele de dezvoltare ale unui proiect. 

Clientul nostru este companie cu experienţă vastă în design, portaluri web şi soluţii complete de e-commerce, cu clienţi atât din Româniacât şi din vestul Europei.

.

OPERATOR MAŞINĂ DE GRAVAT

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Cunoştinţe de Coral Draw;
 • Înclinaţii şi cunoştinţe tehnice;
 • Competenţe digitale la nivel avansat;
 • Atenţie la detalii;
 • Dexteritate.

Descrierea jobului

 • Acţionarea maşinilor de gravat laser şi mecanice;
 • Realizarea desenelor/ matriţelor în Coral Draw;
 • Mentenanţa utilajelor (curăţare, ungere, schimb de piese).

Clientul nostru este un atelier de gravură, cu sediul în Sânmartin, judeţul Bihor.

CONTABIL

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii superioare în domeniul economic;
 • Experienţă pe un post de contabil;
 • Atenţie la detalii;
 • Meticulozitate;
 • Abilităţi de analiză şi sinteză;
 • Receptivitate, deschidere;
 • Capacitatea de organizare şi prioritizare a sarcinilor.

Descrierea jobului

 • Recepţia facturilor;
 • Gestionarea documentelor contabile;
 • Efectuarea inventarului;
 • Gestionarea listei de furnizori;
 • Menţinerea legăturii cu banca.

Clientul nostru este un restaurant cu o exerienţă de peste 20 de ani pe piaţa din Oradea, care pune accent pe detalii şi calitate în ceea ce priveşte serviciile oferite şi preparatele specifice bucătăriei mediteraneene puse la dispoziţia clienţilor.

MANAGER DE RESTAURANT

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Experienţă de minim 2 ani pe un post similar, în domeniul HORECA;
 • Absolvirea unui curs de specializare în domeniu constituie avantaj;
 • Abilităţi de organizare şi planificare;
 • Atenţie la detalii;
 • Abilităţi de coordonare a unei echipe;
 • Abilităţi de comunicare şi relaţionare;
 • Flexibilitate;
 • Disponibilitate la program prelungit;
 • Proactivitate;
 • Seriozitate şi implicare;
 • Gândire critică şi analitică;
 • Abilităţi de negociere;
 • Persuasiune.

Descrierea jobului

 • Coordonează activitatea din restaurant (coordonează personalul, monitorizează rezervările);
 • Verifică stocurile şi participă la comenzi;
 • Identifică furnizori (preţ-calitate);
 • Verifică documentele non-contabile;
 • Desfăşoară activităţi de marketing şi promovare a restaurantului.

Clientul nostru este un restaurant cu o exerienţă de peste 20 de ani pe piaţa din Oradea, care pune accent pe detalii şi calitate în ceea ce priveşte serviciile oferite şi preparatele specifice bucătăriei mediteraneene puse la dispoziţia clienţilor.

RESPONSABIL CU CONTROLUL TEHNIC AL CALITĂŢII

SĂLAJ, HUNEDOARA, ARAD

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii superioare tehnice (construcţii);
 • Capacitate de analiză şi sinteză;
 • Deprinderi de comunicare interactivă;
 • Atenţie deosebită în analizarea detaliilor;
 • Spirit de echipă;
 • Rezistenţă la stres;
 • Experienţă: min. 3 ani pe un post similar.

 

Descrierea jobului

Controlului calităţii procesului tehnologic:

 • Verifică nivelul tehnic al utilajelor, modul de organizare, gradul de calificare şi competenţă profesională a personalului implicat;
 • Supraveghează atent procesele de fabricaţie în vederea depistării defectelor şi ţinerii sub control a procentului de produse cu neconformităţi.

Controlul calităţii produselor / proceselor:

 • Analizează şi verifică calitatea materiilor prime, materiilor auxiliare, semifabricatelor şi produselor;
 • Interpretează rezultatele de laborator şi analizează valorile obţinute;
 • Întocmeşte rapoarte de neconformităţi şi a rapoartelor de acţiuni corective;
 • Evidenţiază tipurile de defecte, cauzele acestora, remedierile şi personalul responsabil;
 • Coopereaza pentru îmbunătăţirea calităţii:
  • propune măsuri de remediere;
  • alocă sarcini personalului responsabil;
  • urmăreşte modul de remediere a deficienţelor;
  • realizează controlul statistic al calităţii;
  • înregistrează rezultatele controlului de calitate;
  • centralizează valorile determinate;
  • aplică diferite tehnici pentru identificarea fazelor şi locurilor de muncă la care se realizează neconformităţi şi defecte (se calculează abaterile cu frecvenţă mare);
 • Urmăreşte defectele pe tipuri de produs/ proces şi le prezintă in rapoartele de calitate trimestriale;
 • Întocmeşte Planul Calităţii pentru fiecare lucrare la care se începe execuţia;
 • Întocmeşte Procedurile Tehnice de Execuţie;
 • Întocmeşte Planul Calităţii pentru lucrările la care se licitează;
 • Instruieşte personalul pe probleme de calitate;
 • Îşi însuşeşte, respectă şi participă la implementarea sistemului de management de calitate al societăţii;
 • Participă la recepţia tuturor fazelor de lucrări, întocmeşte şi semnează PV de recepţie a calităţii lucrărilor.

 

Clientul nostru este Construcţii Erbaşu (Transilvania), o companie cu capital integral românesc, care abordează o gamă variată de lucrări în construcţii, atât în domeniul de stat, cât şi privat. Serviciile oferite sunt de proiectare şi asistenţă tehnică în construcţii, demolări, închirieri utilaje. Printre lucrările de referinţă se numără clădiri rezidenţiale, lucrări edilitare, centre comerciale, reabilitări şi consolidări de clădiri, săli de sport, bazine de înot, instituţii de învăţământ, construcţii hoteliere.

ŞEF ŞANTIER

SĂLAJ, HUNEDOARA, ARAD

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii superioare tehnice (in construcţii);
 • Cunoaşterea limbii engleze constitue un avantaj;
 • Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, programme de baze de date;
 • Experienţă de minim 3 ani pe această poziţie;
 • Cunoştinţe de legislaţie specifică domeniului construcţiilor;
 • Abilităţi de negociere, diplomaţie, toleranţă;
 • Capacitate de analiză şi sinteză;
 • Discernământ şi capacitate de a rezolva problemele;
 • Putere de decizie şi asumarea responsabilităţii;
 • Spirit de ordine şi disciplină;
 • Uşurinţă în comunicare;
 • Abilităţi pentru lucru în echipă;
 • Dorinţa de dezvoltare a subordonaţilor şi capacitate de delegare;
 • Corectitudine, flexibilitate;
 • Rezistenţă la efort şi stres;
 • Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.

 

Descrierea jobului

 • Întocmeşte documentele necesare pentru lucrările executate, pentru efectuarea receptiilor şi pentru întocmirea Cărţii Construcţiei;
 • Asigură necesarul forţei de muncă şi necesarul de resurse tehnico-materiale în conformitate cu termenele de execuţie la lucrările pe care le coordonează;
 • Participă la efectuarea recepţiei lucrărilor de la punctul de lucru;
 • Asigură efectuarea remediilor şi completărilor prevăzute în procesul verbal de recepţie;
 • Întocmeşte fişe de măsuratori privind producţia realizată;
 • Identifică nevoile de instruire ale personalului din subordine şi asigură formarea continuă a acestuia;
 • Întocmeşte evidenţa zilnică a cantităţilor de lucrări executate;
 • Verifică pontajul lunar pentru personalul din subordine şi-l transmite compartimentului Resurse Umane;
 • Întocmeşte planificarea săptămânală a lucrărilor şi asigură realizarea Raportului zilnic de şantier;
 • Participă la întocmirea şi ţinerea sub control a fişei limită de resurse (materiale, manoperă, utilaje, transport);
 • Furnizează datele necesare Compartimentului Urmărirea Producţiei şi participă la întocmirea comparativelor lunare de resurse;
 • Organizează acordarea concediului de odihnă şi a zilelor libere pentru personalul din subordine.

 

Clientul nostru este Construcţii Erbaşu (Transilvania), o companie cu capital integral românesc, care abordează o gamă variată de lucrări în construcţii, atât în domeniul de stat, cât şi privat. Serviciile oferite sunt de proiectare şi asistenţă tehnică în construcţii, demolări, închirieri utilaje. Printre lucrările de referinţă se numără clădiri rezidenţiale, lucrări edilitare, centre comerciale, reabilitări şi consolidări de clădiri, săli de sport, bazine de înot, instituţii de învăţământ, construcţii hoteliere.

INGINER CANTITĂŢI

SĂLAJ, HUNEDOARA, ARAD

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii superioare tehnice (Inginerie);
 • Curs: tehnician devize şi măsurători;
 • Capacitate de analiză şi sinteză;
 • Discernământ şi capacitate de a rezolva problemele;
 • Capacitate de autoorganizare şi punctualitate;
 • Experienţă de minim 3 ani pe un post similar.

 

Descrierea jobului

 • Măsurarea şi culegerea din şantier a datelor referitoare la lucrările executate;
 • Întocmirea ataşamentelor pentru lucrările lunare executate;
 • Întocmirea situaţiilor de lucrări lunare;
 • Înaintarea situaţiilor de lucrări la beneficiari pentru analizare şi aprobare;
 • Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii beneficiarului, pentru lămurirea tuturor problemelor legate de lucrările executate şi prezentate la decontare;
 • Întocmirea documentaţiei de încasare (factură) şi înaintarea lor la beneficiar, după aprobarea situaţiilor de lucrări înaintate;
 • Primirea solicitărilor de lucrări lunare de la subantreprenori, verificarea acestora, corelarea cu informaţiile primite din şantier, acceptarea acestora la plată;
 • Strângerea documentelor pentru întocmirea cărţii tehnice a lucrărilor executate de subantrepriza şi a executantului din şantier.

 

Clientul nostru este Construcţii Erbaşu (Transilvania), o companie cu capital integral românesc, care abordează o gamă variată de lucrări în construcţii, atât în domeniul de stat, cât şi privat. Serviciile oferite sunt de proiectare şi asistenţă tehnică în construcţii, demolări, închirieri utilaje. Printre lucrările de referinţă se numără clădiri rezidenţiale, lucrări edilitare, centre comerciale, reabilitări şi consolidări de clădiri, săli de sport, bazine de înot, instituţii de învăţământ, construcţii hoteliere.

MANAGER DE PROIECT

SĂLAJ, HUNEDOARA, ARAD

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii superioare în domeniul construcţiilor;
 • Cursuri de specializare postuniversitare de management;
 • Cursuri de Project Management;
 • Experienţă minim un contract de tip FIDIC finalizat cu succes;
 • Cunoaşterea limbii engleze costitue un avantaj;
 • Operare PC: Word, Excel, alte programe – în funcţie de proiect;
 • Capacitate de concentrare, analiză şi sinteză;
 • Capacitate de previziune a evenimentelor;
 • Abilităţi de negociere;
 • Capacitate de a stabili relaţii, toleranţă, calm, perseverenţă;
 • Abilităţi de comunicare interpersonală;
 • Adaptabilitate la sarcini de lucru schimbătoare, la situaţii de criză;
 • Echilibru emoţional, constanţă în atitudine;
 • Capacitate de decizie şi asumarea responsabilităţii;
 • Compeţente de a lucra în echipa;
 • Atitudine pozitivă şi abilităţi de a mobiliza echipa din subordine;
 • Spirit creativ şi inovator;
 • Preocupare permanentă pentru ridicarea nivelului profesional individual şi al echipei de proiect.

 

Descrierea jobului

 • Coordonează activităţile din cadrul proiectului supervizând direct echipele tehnice, consultanţii şi pe alţi colaboratori implicaţi;
 • Stabileşte relaţii de colaborare pe termen lung cu partenerii, clienţii, beneficiarii şi finanţatorii proiectului;
 • Pregăteşte bugetul şi cash-flow-ul proiectului pentru contractele finale în conformitate cu propunerea înaintată, cu comentariile beneficiarului şi cu activităţile prevăzute a se desfăşura in cadrul proiectului, asigurând resursele necesare bunei desfăşurări a acestuia;
 • Monitorizează în timp progresul atins faţă de obiectivele propuse şi redactează rapoarte lunare catre finanţatori, parteneri şi beneficiari cu respectarea datelor prevăzute în contracte;
 • Asigură circulaţia informaţiei în cadrul proiectului şi pentru alte compartimente ale organizaţiei, organizând periodic întâlniri cu echipa de proiect şi prezentând proiectul celorlalte compartimente;
 • Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului şi informează la timp echipa de management despre problemele apărute şi pe care nu le poate rezolva la nivelul său;
 • Arhivează corespunzător toată documentaţia legată de proiect;
 • Pregateşte noi proiecte care valorifică expertiza existentă la nivelul organizaţiei şi rezultatele proiectelor anterioare şi face propuneri de buget pentru fiecare proiect în parte, pe care le înaintează spre aprobare directorului economic;
 • Face propuneri de îmbunătăţire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienţa atingerii obiectivelor propuse;
 • Evaluează impactul proiectului şi îl comunică conducerii, finanţatorilor şi partenerilor de proiect;
 • Stabileşte, conform structurii organizatorice şi ROF, sarcinile şi responsabilităţile personalului din subordine, în baza fişelor de post;
 • Motivează echipa de proiect prin comunicare şi prin evaluarea permanentă a subordonaţilor directi;
 • Verifică pontajul lunar pentru personalul din subordine şi-l transmite compartimentului Resurse Umane;
 • Organizează acordarea concediului de odihna şi a zilelor libere pentru personalul din subordine.

 

Clientul nostru este Construcţii Erbaşu (Transilvania), o companie cu capital integral românesc, care abordează o gamă variată de lucrări în construcţii, atât în domeniul de stat, cât şi privat. Serviciile oferite sunt de proiectare şi asistenţă tehnică în construcţii, demolări, închirieri utilaje. Printre lucrările de referinţă se numără clădiri rezidenţiale, lucrări edilitare, centre comerciale, reabilitări şi consolidări de clădiri, săli de sport, bazine de înot, instituţii de învăţământ, construcţii hoteliere.

CONTABIL

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii superioare în domeniul economic;
 • Experienţă de minim un an în contabilitate;
 • Cunoştinţe temeinice de specialitate şi legislaţie;
 • Cunoştinţe de operare în programe de gestiune (ERP);
 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Abilităţi de organizare;
 • Punctualitate;
 • Atenţie la detalii;
 • Atenţie distributivă;
 • Dorinţa de a învăţa şi de a evolua profesional;
 • Adaptabilitate.

 

Descrierea jobului

 • Înregistrează documente în contabilitatea de gestiune (facturi, devize, deconturi etc.) şi verifică întocmirea lor corectă;
 • Întocmeşte jurnal vânzări, jurnal cumpărări, balanţă contabilă lunară, registru de casă;
 • Confruntă situaţiile din evidenţele proprii cu situaţiile din evidenţele contabile ale clienţilor şi furnizorilor;
 • Predă situaţiile din contabilitatea de gestiune pentru înregistrarea în contabilitatea financiară împreună cu sold client analitic, sold furnizor analitic, sold casă şi bancă, sold avans spre decontare analitic, inventarele de sfârşit de lună la stocuri;
 • Ţine evidenţa imprimatelor cu regim special;
 • Asigură înregistrare sistemică şi cronologică, prelucrarea şi păstrarea ordonată a documentelor;
 • Se îngrijeşte de arhivarea şi păstrarea corectă a documentelor justificative, a registrelor şi a bilanţurilor contabile ale organizaţiei.

 

Clientul nostru are ca obiect principal de activitate comerţul en-gros şi en-detail cu materiale de construcţii şi se adresează atât firmelor de construcţii şi distribuitorilor de pe piaţa de profil, cât şi persoanelor fizice.

RESPONSABIL SSM/ PSI

GALDA DE JOS, ALBA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii superioare; 
 • Calificare în domeniul SSM/ PSI; 
 • Minim 3 ani în SSM şi PSI; 
 • Cunoştinte de legislaţie; 
 • Cunoştinţe de utilizare a calculatorului de nivel avansat; 
 • Abilităţi de comunicare; 
 • Abilităti de organizare şi  planificare; 
 • Capacitate de analiză şi sinteză; 
 • Abilităţi de rezolvare probleme; 
 • Spirit de echipă; 
 • Adaptabilitate şi flexibilitate; 
 • Atenţie la detalii. 

 

Descrierea jobului

 • Efectuează instructajul introductiv general de protecţie a muncii pentru noii angajaţi; 
 • Ţine evidenţa fişelor de medicina muncii; 
 • Efectuează instructajul periodic pentru angajaţii din departamentele TESA; 
 • Monitorizează şi coordonează efectuarea instructajului periodic de protecţia muncii în celelalte secţii ale companiei; 
 • Colaborează cu furnizorul extern de servicii de SSM şi PSI, din partea căruia primeşte fişele de evaluare şi planul de prevenire; 
 • Avizează dotarea personalului cu mijloace de protecţie a muncii şi participă la recepţîa mijloacelor de protecţie colectivă; 
 • Avizează angajarea personalului în funcţie de rezultatele la examenele clinice; 
 • Asigură evaluarea cunoştinţelor de protecţia muncii ale angajaţilor; 
 • Organizează şi convoacă şedinţe ale comitetelui de securitate şi sănătate în muncă la nivelul societăţii; 
 • Monitorizează şi evaluează riscurile privind activitatea angajaţîlor din punct de vedere al protecţiei muncii; 
 • Ţine evidenţa accidentelor de muncă; 
 • Analizează factorii de risc şi accidentele de muncă la nivelul societăţii şi a punctelor de lucru; 
 • Propune măsuri în vederea reducerii riscurilor de accidentare la locul de muncă; 
 • Gestionează lista de consumuri de materiale igienico-sanitare şi de protecţie; 
 • Gestionează documentaţia comisiei tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, procesele verbale de control tehnic de specialitate a activităţii de prevenire şi stingere întocmite de organele de specialitate, documentele privind organizarea prevenirii şi stingerii incendiilor la locurile de muncă şi schema de intervenţie în caz de incediu sau explozie, lista aprobată cu locurile de fumat, tabel cu personalul autorizat să execute lucrări cu foc deschis; 
 • Propune convocarea comisiei tehnice în caz de incendiu; 
 • Stabileşte, potrivit normelor, dotarea cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, asigură procurarea acestora şi ţine evidenţa lor; 
 • Urmăreşte întreţinerea şi verificarea mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor din dotarea unităţii şi instruirea personalului care le utilizează; 
 • Efectuează rapoarte periodice despre stadiul activităţilor de protecţia a muncii; 
 • Gestionează documentele privind tematicile de instruire a personalului încadrat în muncă privind cunoaşterea şi respectarea normelor PSI; 
 • Gestionează şi întocmeşte documentaţia necesară pentru controalele interne sau externe privind protecţia muncii. 

 

Clientul nostru prestează servicii de salubritate, întreţinere a spaţiilor verzi şi colectare a deşeurilor, contribuind la protecţia mediului înconjurător.

SPECIALIST ÎN RECRUTARE

GALDA DE JOS, ALBA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii superioare finalizate, în ştiinţe economice, resurse umane sau psihologie; 
 • Experienţă în domeniul Resurselor Umane, în activitatea de recrutare şi selecţie de personal; 
 • Competenţe digitale de nivel avansat, inclusiv cunoaşterea pachetului MS Office; 
 • Limba engleză nivel mediu; 
 • Conştiinciozitate şi rigurozitate; 
 • Deschidere spre nou şi spre învăţare continuă; 
 • Abilităţi de comunicare şi muncă în echipă; 
 • Abilităţi de organizare şi planificare. 

 

Descrierea jobului

 • Organizarea şi desfăşurarea proceselor de recrutare şi selecţie; 
 • Implementarea de programe de dezvoltare profesională şi training în cadrul companiei; 
 • Evaluarea personalului în funcţie de indicatorii de performanţă; 
 • Dezvoltarea strategiilor de retenţie a personalului. 

 

Clientul nostru prestează servicii de salubritate, întreţinere a spaţiilor verzi şi colectare a deşeurilor, contribuind la protecţia mediului înconjurător.

INGINER ŞEF STAŢIE DE COLECTARE

GALDA DE JOS, ALBA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii superioare, profil tehnic; 
 • Competenţe digitale- nivel avansat; 
 • Permis de conducere categoria B; 
 • Abilitatea a înţelege modul de utilizare a echipamentelor din dotarea companiei; 
 • Confidenţialitate, loialitate, spirit de echipă, rezistenţă la stres; 
 • Abilităţi de comunicare, de planificare şi coordonare; 
 • Disponibilitate la deplasări; 
 • Spirit de iniţiativă şi organizare; 
 • Experienţă de minim 3 ani. 

 

Descrierea jobului

 • Răspunde de acţiunile sale, de calitatea şi corectitudinea lucrărilor si serviciilor executate, de relaţiile şi informaţiile date şi de încadrarea în termene. 
 • Răspunde de modul de intreținere a tuturor echipamentelor și utilajelor din cadrul punctului. 
 • Răspunde de activitatea de gestionare a deșeurilor intrate in stația în vederea sortării  mecanice și manuale. 
 • Răspunde de activitatea de depozitare a deșeurilor inerte pe celulă. 
 • Răspunde de  buna funcționare a platformei TMB. 
 • Răspunde de buna funcționare a stației de levigat, epurare ape menajere, a sistemului de drenaj de la depozitul de deșeuri, a instalațiilor de evacuare a apelor pluviale și a levigatului. 
 • Răspunde de activitatea întregului personal din cadrul piunctului. 
 • Răspunde de respectarea prevederilor sistemului integrat de management, a normelor PSI, protecţia muncii, igienă şi vizite medicale periodice, a Regulamentului Intern, a C.C.M. şi celelalte regulamente şi ordine emise de Directorul General;
 • Răspunde de modul de utilizare a timpului de lucru şi a suportului logistic încredinţat.  
 • Răspunde de executarea corectă şi la timp a lucrărilor repartizate.  
 • Răspunde de păstrarea în bună stare a patrimoniului încredinţat. 
 • Documentează neconformităţile constatate, întocmind rapoarte de neconformitate în vederea eliminării acestora. 
 • Monitorizează indicatorii de performanţă, aferenţi proceselor pe care le coordonează. 
 • Se preocupă de îmbunătăţirea continuă a eficacităţii proceselor pe care le desfăşoară. 

 

Clientul nostru prestează servicii de salubritate, întreţinere a spaţiilor verzi şi colectare a deşeurilor, contribuind la protecţia mediului înconjurător.

HR ADMIN

GALDA DE JOS, ALBA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii superioare în unul dintre domeniile: juridic, economic sau psihologie; 
 • Experienţă de minim 3 ani pe un post similar; 
 • Cunoştinţe de legislaţia muncii; 
 • Competenţe digitale de nivel avansat; 
 • Adaptabilitate; 
 • Abilităţi de comunicare; 
 • Abilităţi de organizare şi planificare; 
 • Conştiinciozitate, atenţie la detalii. 

 

Descrierea jobului

 • Menţine legătura cu furnizorul  extern legat de sistemul de salarizare; 
 • Eliberează, verifică şi avizează documentele de personal: state de plată, declaraţii lunare către instituţiile de stat, adeverinţe pentru angajaţi, decizii de transfer, concedii, fişe de post, fişe de evaluare, modificări ale contractului de muncă; 
 • Menţine legătura cu colaboratorii externi pentru serviciul de medicina muncii; 
 • Arhivează adecvat şi administrează documentele ce ţin de administrarea personalului; 
 • Elaborează şi actualizează fişele de post ale angajaţilor; 
 • Se documentează despre modificările privind legislaţia muncii şi aplică respectivele modificări în cadrul organizaţiei; 
 • Gestionează baza de date în Revisal. 

 

Clientul nostru prestează servicii de salubritate, întreţinere a spaţiilor verzi şi colectare a deşeurilor, contribuind la protecţia mediului înconjurător.

CANTARAGIU/ ŞEF STAŢIE DE COLECTARE

BLAJ, ALBA

TĂRTĂRIA, ALBA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii medii; 
 • Cunoştinţe de operare PC; 
 • Atenţie la detalii; 
 • Abilităţi de calcul matematic; 
 • Abilităţi de organizare şi planificare. 

 

Descrierea jobului

 • Efectuează cântărirea tuturor autovehicolelor ce transportă deşeuri care intră şi ies îşi din punctul de lucru; 
 • Efectuează înainte de cântărire o verificare vizuală asupra încărcăturii; 
 • Nu permite intrarea in staţie a autovehicolelor care transportă deşeuri periculoase; 
 • Introduce în calculator toate datele necesare de identificare ale clientului, furnizorului, greutate, nr. de înmatriculare a utilajului, nr. avizului de expediţie, în vederea întocmirii tichetului de cântărire; 
 • Dirijează autovehicolele în funcţie de tipul de deşeuri ; 
 • După golire, efectuează cântărirea pentru aflarea greutăţii nete de deşeuri, la final  înmânează tichetul de cântărire; 
 • Eliberează aviz de însoţire a mărfii. 

Clientul nostru prestează servicii de salubritate, întreţinere a spaţiilor verzi şi colectare a deşeurilor, contribuind la protecţia mediului înconjurător.

TEHNICIAN CHIMIST TRATARE LEVIGAT

GALDA DE JOS, ALBA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii în domeniul chimiei; 
 • Experienţă în domeniu; 
 • Capacitate de analiză şi sinteză; 
 • Atenţie la detalii; 
 • Abilităţi de organizare şi planificare. 

 

Descrierea jobului

 • Pregăteşte probele pentru efectuarea analizelor de laborator; 
 • Efectuează determinările necesare pevăzute în documentaţie; 
 • Efectuează analize fizico-chimice în laborator; 
 • Întocmeşte rapoarte de determinări; 
 • Foloseşte şi întreţine aparatura de laborator în conformitate cu parametrii de fabricaţie; 
 • Asigură funcţionarea staţiei de tratare levigat. 

Clientul nostru prestează servicii de salubritate, întreţinere a spaţiilor verzi şi colectare a deşeurilor, contribuind la protecţia mediului înconjurător.

SUPERVIZOR REVIZOR TEHNIC

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii medii sau studii superioare cu profil tehnic;
 • Minim doi ani de experienţă într-un post similar;
 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Abilităţi de organizare şi planificare;
 • Abilităti şi cunoştinţe tehnice (mecanică);
 • Abilităţi de relaţionare şi comunicare.

Descrierea jobului

 • Coordonează activitatea atelierului mecanic şi de întreţinere;
 • Identifică furnizorii de servicii externi care pot efectua reparaţii mecanice care depăşesc capacitatea atelierului şi menţine legătura cu aceştia;
 • Monitorizează costurile atelierului mecanic şi de întreţinere;
 • Controlează achiziţiile necesare pentru atelier;
 • Se asigură de buna funcţionare a atelierului, a echipamentelor şi utilajelor din dotare.

Clientul nostru prestează servicii de salubritate, întreţinere a spaţiilor verzi şi colectare a deşeurilor, contribuind la protecţia mediului înconjurător.

.

TEHNICIAN MENTENANŢĂ

SALONTA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii medii cu profil tehnic;
 • Experienţă pe un post de tehnician mentenanţă;
 • Cunoştinţe de electrică, senzoristică, pneumatică, mecanică;
 • Capacitate de lucru în echipă;
 • Disponibilitate de a lucra în schimburi.

Descrierea jobului

 • Întreţine echipamentele de lucru din perimetrul alocat;
 • Repară defectele apărute la utilajele de natură electrică, electronică, pnemumatică, hidraulică şi mecanică;
 • Efectuează mentenanţa preventivă la echipamente;
 • Monitorizează defectele apărute pe fiecare utilaj din producţie, pentru modificarea şi imbunătăţirea parametrilor de funcţionare a maşinilor cu scopul creşterii/ menţinerii productivităţii şi calităţii.

 

Clientul nostru este o companie italiană producătoare de aparate electrocasnice, lider global pe anumite segmente. Echipa este caracterizată prin spirit inovator, energie şi atitudine orientată spre reuşită.

DIRECTOR REGIONAL DE VÂNZĂRI

BIHOR, ARAD, TIMIŞ

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Experienţă de minim 3 ani în vânzări B2B;
 • Cunoştinţe despre tehnici de vânzare;
 • Limba engleză şi/ sau italiană la nivel avansat;
 • Studii superioare într-un domeniu tehnic sau marketing;
 • Abilităţi de comunicare şi negociere;
 • Orientare spre rezultate.

Descrierea jobului

 • Participă la elaborarea strategiei de vânzări în vedrea dezvoltării segmentului;
 • Menţine legătura cu clienţii existenţi;
 • Identifică noi clienţi;
 • Prezintă soluţii în vedrea încheierii contractelor de vânzare;
 • Stabileşte parteneriate cu colaboratorii;
 • Întocmeşte prezentări şi alte materiale utile în activitatea de vânzări;
 • Participă la trainingurile de produs/ vânzări organizate de producător;
 • Zona de acoperire: Bihor, Arad, Timiş.

Clientul nostru este o companie specializată în furnizarea de produse pentru amenajarea şi dotarea spaţiilor comerciale (mobilier comercial, vitrine frigorificerafturişi industriale.

SCULER MATRIŢER

SALONTA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Sudii medii cu profil tehnic;
 • Disponibilitate de a lucra în trei schimburi;
 • Experienţă relevantă în domeniu;
 • Abilităţi tehnice;
 • Adaptabilitate;
 • Atenţie la detalii;
 • Abilităţi de organizare.

 

Descrierea jobului

 • Participă la operaţiile de reparaţie în mod activ sub îndrumarea şefului de echipă;
 • Ajută la manipularea matriţelor;
 • Participă la demontarea componentelor mecanice ale matriţelor;
 • Participă activ la demontarea şi montarea şuruburilor;
 • Curăţă, lustruieşte şi ajustează la nivel de baza părţile active ale matriţelor de injecţie;
 • Execută diverse prelucrări mecanice cu scule de mână.

 

Clientul nostru este o companie italiană producătoare de aparate electrocasnice, lider global pe anumite segmente. Echipa este caracterizată prin spirit inovator, energie şi atitudine orientată spre reuşită.

REGLOR LA MAŞINI DE PRELUCRARE MASE PLASTICE

SALONTA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii medii profil tehnic;
 • Experienţă ca reglor în industria prelucrătoare de mase plastice;
 • Disponibilitate de a lucra în trei schimburi;
 • Orientare spre îmbunătăţirea continuă;
 • Iniţiativă, creativitate şi flexibilitate;
 • Bune abilităţi de organizare, comunicare şi gestionare a timpului.

 

Descrierea jobului

 • Montarea, demontarea matrițelor și asigurarea protecției și integrității acestora;
 • Reglarea parametrilor de injectie conform fișelor de setări;
 • Verificarea și supravegherea în timpul funcționării a elementelor de siguranță a mașinii de injecție și a aparatelor auxiliare (periferice);
 • Respectarea planului de lucru conform cu organizarea producției în secția de injecție mase plastice și livrarea produselor în timp util;
 • Urmărirea în timpul procesului de injecție a bunei funcționalități a utilajelor și a conformității produselor în raport cu desenele de execuție;
 • Colaborarea în permanență cu serviciul de control al calității, operatorii și logistica secției, intervenția în timp util asupra procesului de injecție pentru remedieri ori de cate ori este sesizat de către aceștia;
 • Analiza cauzelor dereglărilor, informarea și colaborarea cu departamentul de calitate și luarea tuturor măsurilor ce se impun, inclusiv schimbarea parametrilor de injecție și justificarea acestora în documentele aferente conform instrucțiunilor de lucru;
 • Urmărirea și luarea măsurilor de blocare a produsului neconform;
 • Executarea și urmărirea mentenanței matrițelor, utilajelor precum și a periferiilor acestora conforme cu planurile de mentenanță din cadrul departamentului.

 

Clientul nostru este o companie italiană producătoare de aparate electrocasnice, lider global pe anumite segmente. Echipa este caracterizată prin spirit inovator, energie şi atitudine orientată spre reuşită.

STIVUITORIST

SALONTA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Atestat ISCIR;
 • Disponibilitate de lucru în 3 schimburi;
 • Capacitate de lucru pe calculator;
 • Capacitate de învăţare rapidă;
 • Spirit de muncă în echipă;
 • Adaptabilitate şi flexibilitate;
 • Capacitatea de manevrare a stivuitoarelor laterale constituie avantaj.

 

Descrierea jobului

 • Realizarea de activităţi folosind stivuitoare electrice şi scanner;
 • Încărcare/ descărcare camioane;
 • Transferuri de marfă în cadrul depozitului;
 • Numărare/ împachetare/ etichetare/ repaletizare materiale.

 

Clientul nostru este o companie italiană producătoare de aparate electrocasnice, lider global pe anumite segmente. Echipa este caracterizată prin spirit inovator, energie şi atitudine orientată spre reuşită.

REPREZENTANT TEHNIC

BUCUREŞTI

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Experienţă în vânzarea materialelor de construcţii;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Abilităţi de comunicare şi relaţionare excelente;
 • Peruasiune;
 • Adaptabilitate;
 • Abilităţi de prezentare;
 • Abilităti de planificare şi organizare.

 

Descrierea jobului

 • Realizează prezentări/ demonstraţii de produs;
 • Oferă consultanţă clienţilor;
 • Participă activ la mărirea portofoliului de clienţi împreună cu agentul de vânzări zonal;
 • Oferă soluţii tehnice în şantiere;
 • Oferă suport echipei de vânzări.

 

Clientul nostru este o companie multinațională cu peste 2000 de angajați care se ocupă cu producţia şi distribuția de materiale de construcții de cea mai înaltă calitate.