AGENT DE VÂNZĂRI BACK-OFFICE

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

• Studii medii sau superioare
• Minim 2 ani de vechime în muncă, în relaţionarea cu clienţii
• Permis de conducere categoria B
• Limba engleză- nivel mediu
• Cunoştinţe de operare PC- nivel mediu/ avansat
• Abilităţi bune de comunicare scrisă şi verbală
• Atitudine pozitivă
• Persuasiune
• Onestitate
• Abilităţi de negociere
• Spirit de previzionare
• Abilităţi de organizare şi planificare
• Promptitudine în soluţionarea cererilor
• Meticulozitate

Descrierea jobului

• Urmăreşte permanent e-mailurile şi răspunde la solicitările clienţilor
• Soluţionează solicitările telefonice
• Menţine CRM actualizat zilnic
• Prospectează telefonic şi identifică potenţiale colaborări pe diverse categorii de servicii;
• Propune soluţii şi plan de abordare pentru exploatarea maximă a potenţialului fiecărui client;
• Întocmeşte şi transmite oferte de preţ;
• Participă la întâlniri cu potenţialii clienţi şi clienţii din portofoliu;
• Realizează planul săptămânal al propriei activităţi;
• Adună şi transmite cât mai precis informaţii şi feedback din piaţă;
• Oferă suport clienţilor pe partea de daune;
• Menţine şi dezvoltă relaţia de business cu clienţii din portofoliu;
• Menţine legătura cu departamentul financiar pentru o fluidizare cât mai bună a plăţilor clienţilor din portofoliul său.

Clientul nostru este o companie care oferă de servicii de transport rutier şi logistică: transport rutier de mărfuri în trafic internaţional, distribuţie de marfă paletizată în România, depozitare.

.

RECEPŢIONER

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Persoană amabilă, empatică, cu o atitudine plăcută;
 • Limba engleză la nivel conversaţional;
 • Limbile maghiară sau italiană constituie avantaj;
 • Abilităţi de organizare şi planificare;
 • Adaptabilitate şi flexibilitate;
 • Cunoştinţe de utilizare a calculatorului (MS Office).

Descrierea jobului

 • Preia apelurile telefonice şi solicitările clienţilor şi furnizeză informaţiile cerute;
 • Realizează programările;
 • Menţine legătura cu pacienţii;
 • Întâmpină pacienţii;
 • Înregistrează informaţiile privind intervenţiile efectuate şi datele pacienţilor;
 • Ţine evidenţa încasărilor.

Clientul nostru este o clinică stomatologică.

.

SENIOR ACCOUNTANT

SALONTA

Mai multe detalii

Requirements

 • Bachelor’s in Accounting/Finance;
 • 5+ years experience in the accounting and at least 2+ years’ experience in a similar role;
 • Strong knowledge of local legislation;
 • Excellent knowledge of English both speaking and writing, Italian is a plus;
 • Excellent communication and problem solving skills;
 • Ability to work well in a fast-paced environment;
 • Attention to detail and good record-keeping skills a must;
 • Experience in MS Office, SAP is a plus;
 • Pro-Active with lots of energy.

Job Description

 • Oversee the implementation of ongoing state aid project, including monitoring stage/prepares reimbursement request;
 • Responsible for accounting documents processing (invoice processing/expense claims/ payments etc.);
 • Approves cash disbursements by verifying amounts against invoices, prepares wire transfers;
 • Responsible for general accounting activities ( fixed assets/ payroll/ period end closing);
 • Organizes the annual inventory;
 • Audit (statutory and internal) and other financial issues;
 • Ensure timely and accurate preparation of financial statements & reports on regular basis and submit to senior management;
 • Prepare monthly/ quarterly/ annually tax declarations and submit to Tax Authorities;
 • Issue cost reports of each cost center, analysis of key expenses of the organization (indicator comparison plan/ same period), comment on overspending expenses, formulate control strategies;
 • Responsible for the preparation of annual expense plan and monthly expense forecast.

Our client is a company that provides its customers with integrated solutions that improve product function all the time. Everything they do is based on taking up new challenges since they pave the way for innovation and progress in electronics and technology.

.

WEB DEVELOPER

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Minim doi ani de experienţă; 
 • Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat; 
 • Cunoştinţe de PHP, JavaScriptMySQL (implicit HTML, CSS); 
 • Cunoaşterea unui framework/ a unei platforme open source (ex: codeigniterCakePHPLaravel) constituie avantaj; 
 • Spirit de echipă; 
 • Auto-motivare, iniţiativăproactivitate; 
 • Capacitatea de a lucra sub presiune şi de a respecta termenele limită

Descrierea jobului

 • Mentenanţa modulelor şi platformelor existente; 
 • Dezvoltarea unor module noi în cadrul platformelor existente; 
 • Dezvoltarea de noi platforme online, în special e-commerce; 
 • Implicarea în toate etapele de dezvoltare ale unui proiect. 

Clientul nostru este companie cu experienţă vastă în design, portaluri web şi soluţii complete de e-commerce, cu clienţi atât din Româniacât şi din vestul Europei.

.

MANAGER DE RESTAURANT

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Experienţă de minim 2 ani pe un post similar, în domeniul HORECA;
 • Absolvirea unui curs de specializare în domeniu constituie avantaj;
 • Abilităţi de organizare şi planificare;
 • Atenţie la detalii;
 • Abilităţi de coordonare a unei echipe;
 • Abilităţi de comunicare şi relaţionare;
 • Flexibilitate;
 • Disponibilitate la program prelungit;
 • Proactivitate;
 • Seriozitate şi implicare;
 • Gândire critică şi analitică;
 • Abilităţi de negociere;
 • Persuasiune.

Descrierea jobului

 • Coordonează activitatea din restaurant (coordonează personalul, monitorizează rezervările);
 • Verifică stocurile şi participă la comenzi;
 • Identifică furnizori (preţ-calitate);
 • Verifică documentele non-contabile;
 • Desfăşoară activităţi de marketing şi promovare a restaurantului.

Clientul nostru este un restaurant cu o exerienţă de peste 20 de ani pe piaţa din Oradea, care pune accent pe detalii şi calitate în ceea ce priveşte serviciile oferite şi preparatele specifice bucătăriei mediteraneene puse la dispoziţia clienţilor.

RESPONSABIL CU CONTROLUL TEHNIC AL CALITĂŢII

SĂLAJ, HUNEDOARA, ARAD

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii superioare tehnice (construcţii);
 • Capacitate de analiză şi sinteză;
 • Deprinderi de comunicare interactivă;
 • Atenţie deosebită în analizarea detaliilor;
 • Spirit de echipă;
 • Rezistenţă la stres;
 • Experienţă: min. 3 ani pe un post similar.

 

Descrierea jobului

Controlului calităţii procesului tehnologic:

 • Verifică nivelul tehnic al utilajelor, modul de organizare, gradul de calificare şi competenţă profesională a personalului implicat;
 • Supraveghează atent procesele de fabricaţie în vederea depistării defectelor şi ţinerii sub control a procentului de produse cu neconformităţi.

Controlul calităţii produselor / proceselor:

 • Analizează şi verifică calitatea materiilor prime, materiilor auxiliare, semifabricatelor şi produselor;
 • Interpretează rezultatele de laborator şi analizează valorile obţinute;
 • Întocmeşte rapoarte de neconformităţi şi a rapoartelor de acţiuni corective;
 • Evidenţiază tipurile de defecte, cauzele acestora, remedierile şi personalul responsabil;
 • Coopereaza pentru îmbunătăţirea calităţii:
  • propune măsuri de remediere;
  • alocă sarcini personalului responsabil;
  • urmăreşte modul de remediere a deficienţelor;
  • realizează controlul statistic al calităţii;
  • înregistrează rezultatele controlului de calitate;
  • centralizează valorile determinate;
  • aplică diferite tehnici pentru identificarea fazelor şi locurilor de muncă la care se realizează neconformităţi şi defecte (se calculează abaterile cu frecvenţă mare);
 • Urmăreşte defectele pe tipuri de produs/ proces şi le prezintă in rapoartele de calitate trimestriale;
 • Întocmeşte Planul Calităţii pentru fiecare lucrare la care se începe execuţia;
 • Întocmeşte Procedurile Tehnice de Execuţie;
 • Întocmeşte Planul Calităţii pentru lucrările la care se licitează;
 • Instruieşte personalul pe probleme de calitate;
 • Îşi însuşeşte, respectă şi participă la implementarea sistemului de management de calitate al societăţii;
 • Participă la recepţia tuturor fazelor de lucrări, întocmeşte şi semnează PV de recepţie a calităţii lucrărilor.

 

Clientul nostru este Construcţii Erbaşu (Transilvania), o companie cu capital integral românesc, care abordează o gamă variată de lucrări în construcţii, atât în domeniul de stat, cât şi privat. Serviciile oferite sunt de proiectare şi asistenţă tehnică în construcţii, demolări, închirieri utilaje. Printre lucrările de referinţă se numără clădiri rezidenţiale, lucrări edilitare, centre comerciale, reabilitări şi consolidări de clădiri, săli de sport, bazine de înot, instituţii de învăţământ, construcţii hoteliere.

ŞEF ŞANTIER

SĂLAJ, HUNEDOARA, ARAD

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii superioare tehnice (in construcţii);
 • Cunoaşterea limbii engleze constitue un avantaj;
 • Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, programme de baze de date;
 • Experienţă de minim 3 ani pe această poziţie;
 • Cunoştinţe de legislaţie specifică domeniului construcţiilor;
 • Abilităţi de negociere, diplomaţie, toleranţă;
 • Capacitate de analiză şi sinteză;
 • Discernământ şi capacitate de a rezolva problemele;
 • Putere de decizie şi asumarea responsabilităţii;
 • Spirit de ordine şi disciplină;
 • Uşurinţă în comunicare;
 • Abilităţi pentru lucru în echipă;
 • Dorinţa de dezvoltare a subordonaţilor şi capacitate de delegare;
 • Corectitudine, flexibilitate;
 • Rezistenţă la efort şi stres;
 • Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional individual.

 

Descrierea jobului

 • Întocmeşte documentele necesare pentru lucrările executate, pentru efectuarea receptiilor şi pentru întocmirea Cărţii Construcţiei;
 • Asigură necesarul forţei de muncă şi necesarul de resurse tehnico-materiale în conformitate cu termenele de execuţie la lucrările pe care le coordonează;
 • Participă la efectuarea recepţiei lucrărilor de la punctul de lucru;
 • Asigură efectuarea remediilor şi completărilor prevăzute în procesul verbal de recepţie;
 • Întocmeşte fişe de măsuratori privind producţia realizată;
 • Identifică nevoile de instruire ale personalului din subordine şi asigură formarea continuă a acestuia;
 • Întocmeşte evidenţa zilnică a cantităţilor de lucrări executate;
 • Verifică pontajul lunar pentru personalul din subordine şi-l transmite compartimentului Resurse Umane;
 • Întocmeşte planificarea săptămânală a lucrărilor şi asigură realizarea Raportului zilnic de şantier;
 • Participă la întocmirea şi ţinerea sub control a fişei limită de resurse (materiale, manoperă, utilaje, transport);
 • Furnizează datele necesare Compartimentului Urmărirea Producţiei şi participă la întocmirea comparativelor lunare de resurse;
 • Organizează acordarea concediului de odihnă şi a zilelor libere pentru personalul din subordine.

 

Clientul nostru este Construcţii Erbaşu (Transilvania), o companie cu capital integral românesc, care abordează o gamă variată de lucrări în construcţii, atât în domeniul de stat, cât şi privat. Serviciile oferite sunt de proiectare şi asistenţă tehnică în construcţii, demolări, închirieri utilaje. Printre lucrările de referinţă se numără clădiri rezidenţiale, lucrări edilitare, centre comerciale, reabilitări şi consolidări de clădiri, săli de sport, bazine de înot, instituţii de învăţământ, construcţii hoteliere.

INGINER CANTITĂŢI

SĂLAJ, HUNEDOARA, ARAD

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii superioare tehnice (Inginerie);
 • Curs: tehnician devize şi măsurători;
 • Capacitate de analiză şi sinteză;
 • Discernământ şi capacitate de a rezolva problemele;
 • Capacitate de autoorganizare şi punctualitate;
 • Experienţă de minim 3 ani pe un post similar.

 

Descrierea jobului

 • Măsurarea şi culegerea din şantier a datelor referitoare la lucrările executate;
 • Întocmirea ataşamentelor pentru lucrările lunare executate;
 • Întocmirea situaţiilor de lucrări lunare;
 • Înaintarea situaţiilor de lucrări la beneficiari pentru analizare şi aprobare;
 • Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii beneficiarului, pentru lămurirea tuturor problemelor legate de lucrările executate şi prezentate la decontare;
 • Întocmirea documentaţiei de încasare (factură) şi înaintarea lor la beneficiar, după aprobarea situaţiilor de lucrări înaintate;
 • Primirea solicitărilor de lucrări lunare de la subantreprenori, verificarea acestora, corelarea cu informaţiile primite din şantier, acceptarea acestora la plată;
 • Strângerea documentelor pentru întocmirea cărţii tehnice a lucrărilor executate de subantrepriza şi a executantului din şantier.

 

Clientul nostru este Construcţii Erbaşu (Transilvania), o companie cu capital integral românesc, care abordează o gamă variată de lucrări în construcţii, atât în domeniul de stat, cât şi privat. Serviciile oferite sunt de proiectare şi asistenţă tehnică în construcţii, demolări, închirieri utilaje. Printre lucrările de referinţă se numără clădiri rezidenţiale, lucrări edilitare, centre comerciale, reabilitări şi consolidări de clădiri, săli de sport, bazine de înot, instituţii de învăţământ, construcţii hoteliere.

MANAGER DE PROIECT

SĂLAJ, HUNEDOARA, ARAD

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii superioare în domeniul construcţiilor;
 • Cursuri de specializare postuniversitare de management;
 • Cursuri de Project Management;
 • Experienţă minim un contract de tip FIDIC finalizat cu succes;
 • Cunoaşterea limbii engleze costitue un avantaj;
 • Operare PC: Word, Excel, alte programe – în funcţie de proiect;
 • Capacitate de concentrare, analiză şi sinteză;
 • Capacitate de previziune a evenimentelor;
 • Abilităţi de negociere;
 • Capacitate de a stabili relaţii, toleranţă, calm, perseverenţă;
 • Abilităţi de comunicare interpersonală;
 • Adaptabilitate la sarcini de lucru schimbătoare, la situaţii de criză;
 • Echilibru emoţional, constanţă în atitudine;
 • Capacitate de decizie şi asumarea responsabilităţii;
 • Compeţente de a lucra în echipa;
 • Atitudine pozitivă şi abilităţi de a mobiliza echipa din subordine;
 • Spirit creativ şi inovator;
 • Preocupare permanentă pentru ridicarea nivelului profesional individual şi al echipei de proiect.

 

Descrierea jobului

 • Coordonează activităţile din cadrul proiectului supervizând direct echipele tehnice, consultanţii şi pe alţi colaboratori implicaţi;
 • Stabileşte relaţii de colaborare pe termen lung cu partenerii, clienţii, beneficiarii şi finanţatorii proiectului;
 • Pregăteşte bugetul şi cash-flow-ul proiectului pentru contractele finale în conformitate cu propunerea înaintată, cu comentariile beneficiarului şi cu activităţile prevăzute a se desfăşura in cadrul proiectului, asigurând resursele necesare bunei desfăşurări a acestuia;
 • Monitorizează în timp progresul atins faţă de obiectivele propuse şi redactează rapoarte lunare catre finanţatori, parteneri şi beneficiari cu respectarea datelor prevăzute în contracte;
 • Asigură circulaţia informaţiei în cadrul proiectului şi pentru alte compartimente ale organizaţiei, organizând periodic întâlniri cu echipa de proiect şi prezentând proiectul celorlalte compartimente;
 • Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului şi informează la timp echipa de management despre problemele apărute şi pe care nu le poate rezolva la nivelul său;
 • Arhivează corespunzător toată documentaţia legată de proiect;
 • Pregateşte noi proiecte care valorifică expertiza existentă la nivelul organizaţiei şi rezultatele proiectelor anterioare şi face propuneri de buget pentru fiecare proiect în parte, pe care le înaintează spre aprobare directorului economic;
 • Face propuneri de îmbunătăţire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienţa atingerii obiectivelor propuse;
 • Evaluează impactul proiectului şi îl comunică conducerii, finanţatorilor şi partenerilor de proiect;
 • Stabileşte, conform structurii organizatorice şi ROF, sarcinile şi responsabilităţile personalului din subordine, în baza fişelor de post;
 • Motivează echipa de proiect prin comunicare şi prin evaluarea permanentă a subordonaţilor directi;
 • Verifică pontajul lunar pentru personalul din subordine şi-l transmite compartimentului Resurse Umane;
 • Organizează acordarea concediului de odihna şi a zilelor libere pentru personalul din subordine.

 

Clientul nostru este Construcţii Erbaşu (Transilvania), o companie cu capital integral românesc, care abordează o gamă variată de lucrări în construcţii, atât în domeniul de stat, cât şi privat. Serviciile oferite sunt de proiectare şi asistenţă tehnică în construcţii, demolări, închirieri utilaje. Printre lucrările de referinţă se numără clădiri rezidenţiale, lucrări edilitare, centre comerciale, reabilitări şi consolidări de clădiri, săli de sport, bazine de înot, instituţii de învăţământ, construcţii hoteliere.

TEHNICIAN MENTENANŢĂ

SALONTA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii medii cu profil tehnic;
 • Experienţă pe un post de tehnician mentenanţă;
 • Cunoştinţe de electrică, senzoristică, pneumatică, mecanică;
 • Capacitate de lucru în echipă;
 • Disponibilitate de a lucra în schimburi.

Descrierea jobului

 • Întreţine echipamentele de lucru din perimetrul alocat;
 • Repară defectele apărute la utilajele de natură electrică, electronică, pnemumatică, hidraulică şi mecanică;
 • Efectuează mentenanţa preventivă la echipamente;
 • Monitorizează defectele apărute pe fiecare utilaj din producţie, pentru modificarea şi imbunătăţirea parametrilor de funcţionare a maşinilor cu scopul creşterii/ menţinerii productivităţii şi calităţii.

 

Clientul nostru este o companie italiană producătoare de aparate electrocasnice, lider global pe anumite segmente. Echipa este caracterizată prin spirit inovator, energie şi atitudine orientată spre reuşită.

REGLOR LA MAŞINI DE PRELUCRARE MASE PLASTICE

SALONTA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii medii profil tehnic;
 • Experienţă ca reglor în industria prelucrătoare de mase plastice;
 • Disponibilitate de a lucra în trei schimburi;
 • Orientare spre îmbunătăţirea continuă;
 • Iniţiativă, creativitate şi flexibilitate;
 • Bune abilităţi de organizare, comunicare şi gestionare a timpului.

 

Descrierea jobului

 • Montarea, demontarea matrițelor și asigurarea protecției și integrității acestora;
 • Reglarea parametrilor de injectie conform fișelor de setări;
 • Verificarea și supravegherea în timpul funcționării a elementelor de siguranță a mașinii de injecție și a aparatelor auxiliare (periferice);
 • Respectarea planului de lucru conform cu organizarea producției în secția de injecție mase plastice și livrarea produselor în timp util;
 • Urmărirea în timpul procesului de injecție a bunei funcționalități a utilajelor și a conformității produselor în raport cu desenele de execuție;
 • Colaborarea în permanență cu serviciul de control al calității, operatorii și logistica secției, intervenția în timp util asupra procesului de injecție pentru remedieri ori de cate ori este sesizat de către aceștia;
 • Analiza cauzelor dereglărilor, informarea și colaborarea cu departamentul de calitate și luarea tuturor măsurilor ce se impun, inclusiv schimbarea parametrilor de injecție și justificarea acestora în documentele aferente conform instrucțiunilor de lucru;
 • Urmărirea și luarea măsurilor de blocare a produsului neconform;
 • Executarea și urmărirea mentenanței matrițelor, utilajelor precum și a periferiilor acestora conforme cu planurile de mentenanță din cadrul departamentului.

 

Clientul nostru este o companie italiană producătoare de aparate electrocasnice, lider global pe anumite segmente. Echipa este caracterizată prin spirit inovator, energie şi atitudine orientată spre reuşită.

REPREZENTANT TEHNIC

BUCUREŞTI

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Experienţă în vânzarea materialelor de construcţii;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Abilităţi de comunicare şi relaţionare excelente;
 • Peruasiune;
 • Adaptabilitate;
 • Abilităţi de prezentare;
 • Abilităti de planificare şi organizare.

 

Descrierea jobului

 • Realizează prezentări/ demonstraţii de produs;
 • Oferă consultanţă clienţilor;
 • Participă activ la mărirea portofoliului de clienţi împreună cu agentul de vânzări zonal;
 • Oferă soluţii tehnice în şantiere;
 • Oferă suport echipei de vânzări.

 

Clientul nostru este o companie multinațională cu peste 2000 de angajați care se ocupă cu producţia şi distribuția de materiale de construcții de cea mai înaltă calitate.