Membrii ai Consiliului de Administrație al societății Administrația Domeniului Public Oradea SA  

ORADEA

Mai multe detalii

Municipiul Oradea, în calitate de autoritate publică tutelară, anunță demararea procedurii de recrutare pentru următoarele poziții:

Membrii ai Consiliului de Administrație al societății Administrația Domeniului Public Oradea SA, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectivul general al întreprinderii publice Administrația Domeniului Public Oradea SA este să îmbunătățească calitatea serviciilor de  administrare a domeniului public și privat al municipiului și să sporească eficiența cu care aceste servicii sunt realizate.

Următoarele rezultate strategice sunt așteptate a fi atinse în următorii patru ani:

 • Realizarea unui serviciu public de calitate în condițiile reducerii graduale în fiecare an a subvențiilor de exploatare acordate de la bugetul local;
 • Creșterea numărului de clienți beneficiari ai serviciilor;
 • Reducerea cheltuielilor de exploatare raportat la cifra de afaceri;
 • Diversificarea paletei de servicii prestate către populație/turiști;
 • Societatea să acționeze ca un holding de servicii publice, astfel încât profitul realizat pe unele din activități să acopere pierderea înregistrată pe alte activități.

 

Candidații pentru aceste poziții vor îndeplini următoarele condiții generale:

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență;
 • cunoașterea limbii romane (scris și vorbit);
 • capacitatea deplină de exercițiu;
 • cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
 • nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare procedură de natură penală împotriva lor și nu au cazier judiciar;
 • nu au cazier fiscal.

 

Reguli cu privire la procesul de selecție:

 • cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
 • toți membrii trebuie să aibă experiență în activitatea de administrare/management companii private/publice sau instituții publice;
 • nu pot fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
 • majoritatea membrilor consiliului de administraţie va fi formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul Art.138²  Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • se vor evita situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Candidații vor depune, conform instrucțiunilor de mai jos, următoarele documente:

 1. Copie după actul de identitate;
 2. Copie diplomă de studii și, după caz, ale altor specializări relevante;
 3. Curriculum Vitae în format european;
 4. Declarație pe propria răspundere menționând dacă deține sau nu statutul de „independent” în sensul Art.138² din Legea nr.31/1990;
 5. Declarație pe proprie răspundere că aplicantul nu are cazier judiciar și fiscal;
 6. Declarație pe proprie răspundere prin care aplicantul va confirma că nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare procedură de natură penală împotriva sa;
 7. Declarație privind apartenența la consiliile de administrație;
 8. Declarație de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare și selecție.
 9. Candidații care vor fi selectați pentru a fi înscriși pe listă scurtă vor fi ulterior invitați să elaboreze o declarație de intenție pe baza scrisorii de așteptări aprobată prin HCL nr.907/2020  și publicată pe site-ul http://www.oradea.ro/pagina/guvernanta-corporativa

 

Criteriile de evaluare/ selecție sunt prevăzute în matricea consiliului de administrație al societății Administrația Domeniului Public SA aprobată prin HCL nr.906/2020.

Informații suplimentare despre societatea Administrația Domeniului Public Oradea SA se pot afla accesând site-ul www.adporadea.ro.

 

Municipiul Oradea a ales firma Romarketing pentru asistență în procesul de recrutare. Candidații trebuie să depună candidaturile până în data de 11.01.2021, orele 16:00, ora României. Documentele vor fi depuse în plic închis cu mențiunea: Aplicație pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății  Administrația Domeniului Public Oradea SA. Candidaturile vor fi depuse personal sau trimise prin poștă la adresa Romarketing, Oradea, str. Alexandru Vlahuță, nr. 3. Plicurile ajunse după data și ora menționate nu vor fi luate în considerare. În cazul în care plicul nu conține toate documentele solicitate mai sus, candidatura nu va fi luată în considerare.

Modelele de declarații necesare pentru dosar sunt disponibile AICI sau pe bază de cerere la adresele de e-mail recrutare@romarketing.ro şi office@romarketing.ro. Candidaturile vor fi depuse în limba română. Candidații selectați vor fi anunțați telefonic despre data la care va avea loc evaluarea și interviul. Persoanele selectate vor fi invitate să prezinte dovezi de validitate a informațiilor și referințe despre activitatea derulată.

Membrii ai Consiliului de Administrație al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA  

ORADEA

Mai multe detalii

Municipiul Oradea, în calitate de autoritate publică tutelară, anunță demararea procedurii de recrutare pentru următoarele poziții:

Membrii ai Consiliului de Administrație al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectivul general al întreprinderii publice Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA este să crească gradul de atractivitate a municipiului Oradea pentru investitori prin furnizarea de servicii de calitate și prin diversificarea serviciilor prestate.

Următoarele rezultate strategice sunt așteptate a fi atinse în următorii patru ani:

 • Creșterea gradului de ocupare a parcurilor industriale administrate de societate;
 • Construirea de hale ce vor fi oferite spre închirierea companiilor;
 • Construirea de spații locative pentru angajații rezidenților din parcurile industriale;
 • Crearea unei rețele de parcuri industriale la nivelul județului Bihor;
 • Dezvoltarea învățământului profesional în Municipiul Oradea;
 • Diversificarea paletei de servicii prestate către companiile din Muncipiul Oradea;
 • Asigurarea managementului proiectului Construire terminal intermodal în Municipiul Oradea.

 

Candidații pentru aceste poziții vor îndeplini următoarele condiții generale:

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență;
 • cunoașterea limbii romane (scris și vorbit);
 • capacitatea deplină de exercițiu;
 • cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
 • nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare procedură de natură penală împotriva lor și nu au cazier judiciar;
 • nu au cazier fiscal.

 

Reguli cu privire la procesul de selecție:

 • cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
 • toți membrii trebuie să aibă experiență în activitatea de administrare/management companii private/publice sau instituții publice;
 • nu pot fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
 • majoritatea membrilor consiliului de administraţie va fi formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul Art.138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • se vor evita situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Candidații vor depune, conform instrucțiunilor de mai jos, următoarele documente:

 1. Copie după actul de identitate;
 2. Copie diplomă de studii și, după caz, ale altor specializări relevante;
 3. Curriculum Vitae în format european;
 4. Declarație pe propria răspundere menționând dacă deține sau nu statutul de „independent” în sensul Art.138² din Legea nr.31/1990;
 5. Declarație pe proprie răspundere că aplicantul nu are cazier judiciar și fiscal;
 6. Declarație pe proprie răspundere prin care aplicantul va confirma că nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare procedură de natură penală împotriva sa;
 7. Declarație privind apartenența la consiliile de administrație;
 8. Declarație de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare și selecție.
 9. Candidații care vor fi selectați pentru a fi înscriși pe listă scurtă vor fi ulterior invitați să elaboreze o declarație de intenție pe baza scrisorii de așteptări aprobată prin HCL nr.907/2020  și publicată pe site-ul http://www.oradea.ro/pagina/guvernanta-corporativa

 

Criteriile de evaluare/ selecție sunt prevăzute în matricea consiliului de administrație al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA aprobată prin HCL nr.906/2020.

Informatii suplimentare despre societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA se pot afla accesând site-ul www.adlo.ro

 

Municipiul Oradea a ales firma Romarketing pentru asistență în procesul de recrutare. Candidații trebuie să depună candidaturile până în data de 11.01.2021, orele 16:00, ora României. Documentele vor fi depuse în plic închis cu mențiunea: Aplicație pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății  Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA. Candidaturile vor fi depuse personal sau trimise prin poștă la adresa Romarketing, Oradea, str. Alexandru Vlahuță, nr. 3. Plicurile ajunse după data și ora menționate nu vor fi luate în considerare. În cazul în care plicul nu conține toate documentele solicitate mai sus, candidatura nu va fi luată în considerare.

Modelele de declarații necesare pentru dosar sunt disponibile AICI sau pe bază de cerere la adresele de e-mail recrutare@romarketing.ro şi office@romarketing.ro. Candidaturile vor fi depuse în limba română. Candidații selectați vor fi anunțați telefonic despre data la care va avea loc evaluarea și interviul. Persoanele selectate vor fi invitate să prezinte dovezi de validitate a informațiilor și referințe despre activitatea derulată.

RESPONSABIL DEPARTAMENT CONTAINERE

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii superioare;
 • Experienţă pe un post care presupune coordonare;
 • Experienţa într-un domeniu similar constituie avantaj;
 • Abilităţi de organizare şi planificare;
 • Abilităţi de relaţionare, comunicare, negociere;
 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Permis de conducere categoria B.

Descrierea jobului

 • Organizează activitatea departamentului de containere;
 • Gestionează activitatea de distribuţie a containerelor;
 • Dezvoltă un sistem de inventariere a containerelor existente;
 • Stabileşte tarife pentru serviciul de containere;
 • Monitorizează eficienţa activităţii şi urmăreşte încasările.

Clientul nostru prestează servicii de salubritate, întreţinere a spaţiilor verzi şi colectare a deşeurilor, contribuind la protecţia mediului înconjurător.

.

SUPERVIZOR REVIZOR TEHNIC

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii medii sau studii superioare cu profil tehnic;
 • Minim doi ani de experienţă într-un post similar;
 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Abilităţi de organizare şi planificare;
 • Abilităti şi cunoştinţe tehnice (mecanică);
 • Abilităţi de relaţionare şi comunicare.

Descrierea jobului

 • Coordonează activitatea atelierului mecanic şi de întreţinere;
 • Identifică furnizorii de servicii externi care pot efectua reparaţii mecanice care depăşesc capacitatea atelierului şi menţine legătura cu aceştia;
 • Monitorizează costurile atelierului mecanic şi de întreţinere;
 • Controlează achiziţiile necesare pentru atelier;
 • Se asigură de buna funcţionare a atelierului, a echipamentelor şi utilajelor din dotare.

Clientul nostru prestează servicii de salubritate, întreţinere a spaţiilor verzi şi colectare a deşeurilor, contribuind la protecţia mediului înconjurător.

.

RESPONSABIL DEPARTAMENT SPAŢII VERZI

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii medii sau superioare cu profil agricol/ de mediu sau domenii conexe;
 • Cunoştinţe de agricultură şi horticultură;
 • Minim doi ani de experienţă pe un post similar;
 • Experienţa anterioară în coordonarea echipelor;
 • Abilităţi de comunicare, relaţionare şi coordonare;
 • Abilităţi de planificare şi organizare;
 • Cunoştinţe de utilizare PC.

Descrierea jobului

 • Organizează şi coordonează activitatea de amenajare, întreţinere şi salubrizare a spaţiilor verzi (parcuri, grădini, scuaruri, aliniamente stradale), împreună cu echipa pe care o are în subordine;
 • Implementează proiecte de spaţii verzi câştigate prin licitaţii de către companie;
 • Menţine legătura cu celelalte departamente.

Clientul nostru prestează servicii de salubritate, întreţinere a spaţiilor verzi şi colectare a deşeurilor, contribuind la protecţia mediului înconjurător.

.

WEB DEVELOPER

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Minim doi ani de experienţă; 
 • Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat; 
 • Cunoştinţe de PHP, JavaScriptMySQL (implicit HTML, CSS); 
 • Cunoaşterea unui framework/ a unei platforme open source (ex: codeigniterCakePHPLaravel) constituie avantaj; 
 • Spirit de echipă; 
 • Auto-motivare, iniţiativăproactivitate; 
 • Capacitatea de a lucra sub presiune şi de a respecta termenele limită

Descrierea jobului

 • Mentenanţa modulelor şi platformelor existente; 
 • Dezvoltarea unor module noi în cadrul platformelor existente; 
 • Dezvoltarea de noi platforme online, în special e-commerce; 
 • Implicarea în toate etapele de dezvoltare ale unui proiect. 

Clientul nostru este companie cu experienţă vastă în design, portaluri web şi soluţii complete de e-commerce, cu clienţi atât din Româniacât şi din vestul Europei.

.

PRODUCT MANAGER

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii superioare într-un domeniu tehnic (Inginerie, Construcţii, Instalaţii, Inginerie şi marketing);
 • Experienţă într-un domeniu tehnic (în producţia materialelor de construcţii constituie avantaj);
 • Experienţă în activitatea de dezvoltare de produs constituie avantaj;
 • Limba engleză la nivel avansat;
 • Disponibilitate la deplasări;
 • Abilităţi de negociere;
 • Capacitatea de a înţelege procesul de producţie;
 • Persoană carismatică, orientată înspre oameni, comunicativă;
 • Persoană organizată şi meticuloasă.

Descrierea jobului

 • Creează strategia de producţie;
 • Participă la dezvoltarea strategiei de marketing a produsului, realizând analiza şi predicţia profitului;
 • Cercetează piaţa şi propune idei de dezvoltare a produsului;
 • Defineşte strategiile de comunicare pentru campania de marketing a produsului;
 • Realizează analiza produselor concurente;
 • Întocmeşte rapoarte şi analize solicitate de management;
 • Identifică nevoile clienţilor;
 • Revizuieşte şi ajustează stocurile de materie primă şi planifică producţia, astfel încât să asigure disponibilitatea în stoc a produselor;
 • Participă la crearea materialelor de training şi susţine sesiune de training pentru clienţi şi pentru personalul din vânzări, privind aspectele tehnice ale produselor (sunt necesare deplasări).

Clientul nostru este o companie multinațională cu peste 2000 de angajați care se ocupă cu producţia şi distribuția de materiale de construcții de cea mai înaltă calitate.

.

OPERATORI PRODUCŢIE

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Experienţă în producţie;
 • Seriozitate, implicare, disciplină;
 • Dexteritate manuală;
 • Disponibilitate de a lucra în schimburi.

Descrierea jobului

 • Operează cu echipamentele şi utilajele din cadrul companiei;
 • Supraveghează funcţionarea echipamentelor de lucru;
 • Asigură ambalarea produselor finite;
 • Urmează instrucţiunile primite de la superiorul ierarhic.

Clientul nostru este o companie cu istoric în domeniul producţiei în Oradea, care îşi extinde domeniul de activitate în producţia de echipamente medicale.

TEHNICIAN MENTENANŢĂ

SALONTA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii medii cu profil tehnic;
 • Experienţă pe un post de tehnician mentenanţă;
 • Cunoştinţe de electrică, senzoristică, pneumatică, mecanică;
 • Capacitate de lucru în echipă;
 • Disponibilitate de a lucra în schimburi.

Descrierea jobului

 • Întreţine echipamentele de lucru din perimetrul alocat;
 • Repară defectele apărute la utilajele de natură electrică, electronică, pnemumatică, hidraulică şi mecanică;
 • Efectuează mentenanţa preventivă la echipamente;
 • Monitorizează defectele apărute pe fiecare utilaj din producţie, pentru modificarea şi imbunătăţirea parametrilor de funcţionare a maşinilor cu scopul creşterii/ menţinerii productivităţii şi calităţii.

 

Clientul nostru este o companie italiană producătoare de aparate electrocasnice, lider global pe anumite segmente. Echipa este caracterizată prin spirit inovator, energie şi atitudine orientată spre reuşită.

DIRECTOR REGIONAL DE VÂNZĂRI

BIHOR, ARAD, TIMIŞ

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Experienţă de minim 3 ani în vânzări B2B;
 • Cunoştinţe despre tehnici de vânzare;
 • Limba engleză şi/ sau italiană la nivel avansat;
 • Studii superioare într-un domeniu tehnic sau marketing;
 • Abilităţi de comunicare şi negociere;
 • Orientare spre rezultate.

Descrierea jobului

 • Participă la elaborarea strategiei de vânzări în vedrea dezvoltării segmentului;
 • Menţine legătura cu clienţii existenţi;
 • Identifică noi clienţi;
 • Prezintă soluţii în vedrea încheierii contractelor de vânzare;
 • Stabileşte parteneriate cu colaboratorii;
 • Întocmeşte prezentări şi alte materiale utile în activitatea de vânzări;
 • Participă la trainingurile de produs/ vânzări organizate de producător;
 • Zona de acoperire: Bihor, Arad, Timiş.

Clientul nostru este o companie cu tradiţie în domeniul distribuţiei echipamentelor de protecţia muncii, a sistemelor de igienă profesională, detergenţilor profesionali şi accesoriilor folosite în procesele de producţie şi packaging.

REPREZENTANT VÂNZĂRI

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Experienţă de minim 2 ani în vânzări B2B, în domeniul industrial sau în producţie;
 • Studii superioare în inginerie constituie avantaj;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Limba engleză- nivel mediu;
 • Utilizarea calculatorului- nivel avansat;
 • Abilităţi de comunicare şi negociere, persuasiune;
 • Abilităţi de organizare şi planificare;
 • Spirit de echipă;
 • Gândire analitică, abilităti de rezolvare a problemelor şi luare a deciziilor;
 • Dinamism;
 • Orientare spre rezultate;
 • Înclinaţii tehnice.

 

Descrierea jobului

 • Prezintă şi promovează produsele companiei;
 • Efectuează vizite la clienţi şi menţine relaţiile profesionale cu aceştia;
 • Prospectează în permanenţă piaţa în vederea identificării de noi clienţi;
 • Identifică nevoile clienţilor şi oferă consultanţă;
 • Întocmeşte oferte, negociază şi încheie contracte;
 • Menţine legătura cu celelalte departamente din cadrul companiei în vederea realizării planului de vânzări;
 • Zona de acoperire: judeţul Bihor.

 

Clientul nostru este o companie cu tradiţie în domeniul distribuţiei echipamentelor de protecţia muncii, a sistemelor de igienă profesională, detergenţilor profesionali şi accesoriilor folosite în procesele de producţie şi packaging.

Printează descrierea detaliată a postului de AICI.

ELECTROMECANIC ÎNTREŢINERE DE SCHIMB TURNĂTORIE

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii medii- şcoală profesională, liceu cu profil electric;
 • Calificare de electrician sau electromecanic;
 • Experienţă de minim 1 an în producţie.

 

Descrierea jobului

 • Efectuarea întreţinerii preventive conform planului stabilit;
 • Efectuarea întreţinerii corective a echipamentelor, maşinilor şi instalaţiilor din departament;
 • Monitorizarea funcţionării la capacitate optimă a echipamentelor.

 

Clientul nostru este o companie multinațională care produce componente pentru infrastructura telecom şi industria auto.

INGINER CALITATE

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii superioare în domeniul ingineriei;
 • Experienţă de minim 3 ani într-un post similar;
 • Certificare IATF 16949 constituie avantaj;
 • Experienţă cu APQP, NPI, PPAP, 8D;
 • Competenţe digitale de nivel avansat (utilizarea MS Office);
 • Comptenţe în utilizarea instrumentelor de analiză a calităţii (5 WHY, Ishikawa, Cause Map, 3L5W);
 • Abilitatea de a înţelege un desen tehnic;
 • Permis de conducere categoria B- constituie avantaj;
 • Limba engleză la nivel avansat;
 • Orientare spre rezultate;
 • Abilităţi de comunicare şi negociere;
 • Rezistenţă la a lucra sub presiune.

 

Descrierea jobului

 • Monitorizarea calităţii produselor fabricate şi analiza defectelor;
 • Analiza zilnică a raportărilor inspectorilor de calitate;
 • Coordonarea acţiunilor de eliminare şi reducere a defectelor interne;
 • Monitorizarea costurilor rebuturilor, remedierilor interne, acţiunilor de sortare interne/ client;
 • Administrarea şi soluţionarea reclamaţiilor de calitate primite de la clienţi;
 • Coordonarea procesului APQP, din punct de vedere al calităţii;
 • Coordonarea dosarului PPAP, întocmirea documentelor de calitate din PPAP;
 • Asigurarea unei bune comunicări cu clientul;
 • Întocmirea agendei în cadrul vizitelor clienţilor şi facilitarea şedinţelor şi auditurilor ce au ca scop principal procesul de calitate;
 • Deplasarea la locaţiile clienţilor la nevoie şi gestionarea planului de acţiune şi follow-up;
 • Conducerea şi facilitarea echipei interne în analizele 8D;
 • Mentorarea şi dezvoltarea Inginerilor Juniori.

 

Clientul nostru este o companie multinațională care produce componente pentru infrastructura telecom şi industria auto.

 

Printează descrierea postului AICI.

LABORANT

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii medii sau postliceale;
 • Cunoştinţe despre domeniul materialelor de construcţii;
 • Experienţa în domeniul materialelor de construcţii constituie avantaj;
 • Cunoştinţe de limba engleză;
 • Atenţie la detalii, meticulozitate;
 • Bune abilităţi organizatorice.

 

Descrierea jobului

 • Prelevarea de probe pentru analize de laborator;
 • Efectuarea analizelor calitative ale materialelor produse şi ale materiilor prime;
 • Păstrarea în bune condiţii a aparaturii de laborator;
 • Realizarea măsurătorilor parametrilor pe parcursul procesului tehnologic;
 • Comunicarea cu departamentul de producţie.

 

Clientul nostru este o companie multinațională cu peste 2000 de angajați care se ocupă cu producţia şi distribuția de materiale de construcții de cea mai înaltă calitate.

RESPONSABIL RESURSE UMANE

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii superioare finalizate, domeniul economic sau managementul afacerilor constituie avantaj;
 • Experienţă în domeniul Resurselor Umane;
 • Competenţe digitale de nivel avansat, inclusiv cunoaşterea pachetului MS Office;
 • Limba engleză nivel avansat;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Disponibilitate la deplasări;
 • Conştiinciozitate şi rigurozitate;
 • Deschidere spre nou şi spre învăţare continuă;
 • Abilităţi de comunicare şi muncă în echipă;
 • Abilităţi de organizare şi planificare

 

Descrierea jobului

 • Organizarea departamentului de Resurse Umane;
 • Conceperea strategiilor de Resurse Umane: recrutare, dezvoltare profesională, salarizare;
 • Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de management al performanţei;
 • Elaborarea strategiilor de retenţie;
 • Organizarea unui sistem de evaluare a activităţii;
 • Asumarea unui rol activ în echipa de management al companiei;
 • Planificarea şi coordonarea programelor de dezvoltare pentru angajaţii companiei.

 

Clientul nostru prestează servicii de salubritate, întreţinere a spaţiilor verzi şi colectare a deşeurilor, contribuind la protecţia mediului înconjurător.

CONTROLLER

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Experienţă de minim 5 ani în domeniul transporturilor, IT sau financiar;
 • Studii superioare finalizate, în domenii economice sau tehnice;
 • Cunoştinţe avansate de utilizare a calculatorului şi dezvoltare de programe;
 • Cunoştinţe de control financiar;
 • Înclinaţii şi abilităţi tehnice bine dezvoltate;
 • Competenţe digitale de nivel avansat;
 • Limba engleză sau limba italiană la nivel avansat;
 • Excelente abilităţi de comunicare;
 • Deschidere spre nou;
 • Atenţie la detalii;
 • Permis de conducere categoria B.

 

Descrierea jobului

 • Dezvoltarea şi eficientizarea procedurilor de lucru;
 • Dezvoltarea de soluții noi;
 • Oferirea de soluţii tehnice clienţilor;
 • Efectuarea controlului de gestiune în programele informatice folosite de către companie;
 • Verificarea corectitudinii datelor introduse în program;
 • Supervizarea, oferirea de suport şi instruirea angajaţilor noi;
 • Realizarea de deplasări ocazionale în ţară sau în afara ţării, în interes profesional;
 • Întocmirea diverselor rapoarte cerute de conducere.

 

Clientul nostru este o companie multinaţională care oferă servicii de transport şi logistică.

Printează descrierea postului AICI

DIRECTOR DE VÂNZĂRI

BUCUREŞTI

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Interes şi înclinaţii faţă de IT, domenii tehnice;
 • Experienţă în vânzări B2B şi managementul echipelor de minim 3-5 ani;
 • Atitudine puternic inclinată spre vânzare;
 • Proactivitate, auto-motivare;
 • Excelente abilităţi de comunicare şi persuasiune;
 • Gândire flexibilă, capacitate de adaptare;
 • Amabilitate, sociabilitate, deschidere;
 • Cunoaşterea limbii engleze constituie avantaj;
 • Studii superioare;
 • Permis de conducere categoria B.

 

Descrierea jobului

 • Dezvoltarea afacerii, prospectarea pieţei şi identificarea de noi parteneriate pe piaţa din România;
 • Coordonarea echipei de vânzări;
 • Vânzarea soluţiilor informatice de transport;
 • Menţinerea relaţiei cu partenerii existenţi;
 • Urmărirea procedurilor de vânzare;
 • Înţelegerea nevoilor clienţilor, pregătirea şi managementul ofertelor comerciale;
 • Managementul datelor in CRM;
 • Motivarea echipei;
 • Susţinerea şedinţelor unu la unu şi a sedinţelor săptămânale.

 

Clientul nostru este prestator de servicii de telematică în domeniul transporturilor.

SALES TEAM LEADER

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Persoană dinamică, orientată către rezultate;
 • Excelente abilităţi de comunicare şi negociere;
 • Orientare înspre oameni şi relaţionare;
 • Experiență în vânzarea consultativă și managementul echipei de minim 3 ani;
 • Abilitatea de înţelegere amplă a ceea ce înseamnă tehnicile de vânzare şi de atragere a clienţilor;
 • Abilitatea de a motiva echipa;
 • Înclinaţii spre domeniul tehnic şi cunoştinţe tehnice;
 • Abilităţi de analiză şi interpretare a documentelor, în vederea luării măsurilor potrivite;
 • Carismă, încredere în sine;
 • Flexibilitate şi adaptabilitate;
 • Permis de conducere categoria B.

 

Descrierea jobului

 • Supervizarea portofoliului de clienți din zona Nord-Vest-Centru gestionat de echipa de vânzări;
 • Prospectarea clienților noi;
 • Monitorizarea activității echipei cu ajutorul CRM;
 • Vizitarea clienților pe teren, menținerea legăturii cu aceștia, crearea de parteneriate strategice și asigurarea unui nivel ridicat al imaginii companiei în piață;
 • Promovarea şi vânzarea consultativă a echipamentelor, soluţiilor pentru flotele de vehicule;
 • Negocierea și încheierea de contracte;
 • Coordonarea şi motivarea echipei de vânzări din zona arondată;
 • Oferirea de suport colegilor din echipă în procesele de promovare şi vânzare;
 • Transmiterea rapoarterol către directorul de vânzări în legătură situaţia echipei și a cifrelor.

 

Clientul nostru este prestator de servicii de telematică în domeniul transporturilor.

NUTRIŢIONIST

SALONTA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii superioare în domeniul nutriţiei;
 • Cunoştinţe de tehnologie sau chimie organică;
 • Cunoştinţe despre nutriţie, dietetică, stil de viaţă sănătos, principii alimentare, valori nutritive;
 • Experienţă în domeniu;
 • Cunoştinţe despre alimentaţia vegană/ vegetariană constituie avantaj.

 

Descrierea jobului

 • Dezvoltarea de noi reţete pe bază de cânepă;
 • Verificarea valorilor nutriţionalea şi propunerea de îmbunătăţiri;
 • Alcătuirea propunerilor de produse noi împreună cu echipa, pentru a evidenţia beneficiile seminţelor de cânepă;
 • Identificarea eventualelor beneficii ascunse ale produselor;
 • Efectuarea de degustări şi comparaţii între produse.

 

Clientul nostru este o companie care realizează produse naturiste din seminţe de cânepă, folosind inginerie de precizie.

REPREZENTANT VÂNZĂRI

CONSTANŢA, TULCEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Experiență în vânzări (domeniul materialelor de construcții constituie avantaj);
 • Abilităţi de organizare şi planificare;
 • Abilităţi de comunicare şi negociere;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Disponibilitate la deplasări în județele Constanţa şi Tulcea.

 

Descrierea jobului

 • Identificarea clienților în teren;
 • Întocmirea ofertei de preț și reofertare;
 • Primire comandă;
 • Urmărirea livrării mărfii;
 • Încasarea banilor în termenul agreat cu clientul;
 • Ofertarea și prezentarea produselor noi;
 • Realizarea și încheierea vânzării;
 • Vizite la sediul lucrărilor;
 • Planificarea și realizarea vizitelor periodice la clienți;
 • Prezentarea de soluții tehnice;
 • Monitorizarea concurenței;
 • Actualizarea permanentă a bazei de date de clienți din zona arondată.

 

Clientul nostru este o companie multinațională cu peste 2000 de angajați care se ocupă cu producţia şi distribuția de materiale de construcții de cea mai înaltă calitate.

SCULER MATRIŢER

SALONTA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Sudii medii cu profil tehnic;
 • Disponibilitate de a lucra în trei schimburi;
 • Experienţă relevantă în domeniu;
 • Abilităţi tehnice;
 • Adaptabilitate;
 • Atenţie la detalii;
 • Abilităţi de organizare.

 

Descrierea jobului

 • Participă la operaţiile de reparaţie în mod activ sub îndrumarea şefului de echipă;
 • Ajută la manipularea matriţelor;
 • Participă la demontarea componentelor mecanice ale matriţelor;
 • Participă activ la demontarea şi montarea şuruburilor;
 • Curăţă, lustruieşte şi ajustează la nivel de baza părţile active ale matriţelor de injecţie;
 • Execută diverse prelucrări mecanice cu scule de mână.

 

Clientul nostru este o companie italiană producătoare de aparate electrocasnice, lider global pe anumite segmente. Echipa este caracterizată prin spirit inovator, energie şi atitudine orientată spre reuşită.

REGLOR LA MAŞINI DE PRELUCRARE MASE PLASTICE

SALONTA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii medii profil tehnic;
 • Experienţă ca reglor în industria prelucrătoare de mase plastice;
 • Disponibilitate de a lucra în trei schimburi;
 • Orientare spre îmbunătăţirea continuă;
 • Iniţiativă, creativitate şi flexibilitate;
 • Bune abilităţi de organizare, comunicare şi gestionare a timpului.

 

Descrierea jobului

 • Montarea, demontarea matrițelor și asigurarea protecției și integrității acestora;
 • Reglarea parametrilor de injectie conform fișelor de setări;
 • Verificarea și supravegherea în timpul funcționării a elementelor de siguranță a mașinii de injecție și a aparatelor auxiliare (periferice);
 • Respectarea planului de lucru conform cu organizarea producției în secția de injecție mase plastice și livrarea produselor în timp util;
 • Urmărirea în timpul procesului de injecție a bunei funcționalități a utilajelor și a conformității produselor în raport cu desenele de execuție;
 • Colaborarea în permanență cu serviciul de control al calității, operatorii și logistica secției, intervenția în timp util asupra procesului de injecție pentru remedieri ori de cate ori este sesizat de către aceștia;
 • Analiza cauzelor dereglărilor, informarea și colaborarea cu departamentul de calitate și luarea tuturor măsurilor ce se impun, inclusiv schimbarea parametrilor de injecție și justificarea acestora în documentele aferente conform instrucțiunilor de lucru;
 • Urmărirea și luarea măsurilor de blocare a produsului neconform;
 • Executarea și urmărirea mentenanței matrițelor, utilajelor precum și a periferiilor acestora conforme cu planurile de mentenanță din cadrul departamentului.

 

Clientul nostru este o companie italiană producătoare de aparate electrocasnice, lider global pe anumite segmente. Echipa este caracterizată prin spirit inovator, energie şi atitudine orientată spre reuşită.

STIVUITORIST

SALONTA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Atestat ISCIR;
 • Disponibilitate de lucru în 3 schimburi;
 • Capacitate de lucru pe calculator;
 • Capacitate de învăţare rapidă;
 • Spirit de muncă în echipă;
 • Adaptabilitate şi flexibilitate;
 • Capacitatea de manevrare a stivuitoarelor laterale constituie avantaj.

 

Descrierea jobului

 • Realizarea de activităţi folosind stivuitoare electrice şi scanner;
 • Încărcare/ descărcare camioane;
 • Transferuri de marfă în cadrul depozitului;
 • Numărare/ împachetare/ etichetare/ repaletizare materiale.

 

Clientul nostru este o companie italiană producătoare de aparate electrocasnice, lider global pe anumite segmente. Echipa este caracterizată prin spirit inovator, energie şi atitudine orientată spre reuşită.

REPREZENTANT TEHNIC

BUCUREŞTI

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Experienţă în vânzarea materialelor de construcţii;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Abilităţi de comunicare şi relaţionare excelente;
 • Peruasiune;
 • Adaptabilitate;
 • Abilităţi de prezentare;
 • Abilităti de planificare şi organizare.

 

Descrierea jobului

 • Realizează prezentări/ demonstraţii de produs;
 • Oferă consultanţă clienţilor;
 • Participă activ la mărirea portofoliului de clienţi împreună cu agentul de vânzări zonal;
 • Oferă soluţii tehnice în şantiere;
 • Oferă suport echipei de vânzări.

 

Clientul nostru este o companie multinațională cu peste 2000 de angajați care se ocupă cu producţia şi distribuția de materiale de construcții de cea mai înaltă calitate.

GESTIONAR DEPOZIT

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Experiență anterioară în activitatea de gestiune depozit;
 • Studii medii sau superioare;
 • Responsabilitate, seriozitate, spirit organizatoric și de echipă;
 • Atitudine proactivă;
 • Abilități de cooperare și comunicare;

 

Descrierea jobului

 • Preia marfa și se ocupă de recepția cantitativă și calitativă a mărfurilor;
 • Verifică și depozitează mărfurile recepțioante;
 • Răspunde pentru mărfurile aflate în gestiune;
 • Pregătește marfa  pentru livrare și documentele de transport ( note – încărcare);
 • Gestionează și controlează marfa din depozit;
 • Responsabil pentru buna funcționarea a depozitului;
 • Respectă procedurile de lucru;
 • Coordonează echipa.

 

Clientul nostru comercializează carne proaspătă, mezeluri şi semipreparate.