Anunțuri recrutare

Membru în Consiliul de Administrație al SC TERMOFICARE SA

Valabilitate: 21.02.2018 – 21.03.2018

ORADEA

Mai multe detalii

Candidații pentru aceste poziții vor îndeplini următoarele condiții generale:

• studii superioare absolvite cu diploma de licență;
• cunoașterea limbii romane (scris și vorbit);
• capacitatea deplină de exercițiu;
• cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
• cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie sa aibă studii superioare in domeniul tehnic;
• nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare procedură de natură penală împotriva lor și nu au cazier judiciar;
• nu au cazier fiscal.

Reguli cu privire la procesul de selecție:

• cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
• cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare în domeniul tehnic;
• toți membrii trebuie să aibă experiență în activitatea de administrare/management companii sau instituții publice;
• nu pot fi mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
• toți membrii consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi/ majoritatea independenți, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• se vor evita situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanța corporative a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare si Legea 111/2016 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Candidații vor depune, conform instrucțiunilor de mai jos, următoarele documente:

1. Copie după actul de identitate
2. Copie diplomă de studii și, după caz, ale altor specializări relevante
3. Curriculum Vitae în format european
4. Declarație pe propria răspundere menționând dacă deține sau nu statutul de „independent” în sensul Art.138² din Legea nr.31/1990
5. Declarație pe proprie răspundere că aplicantul nu are cazier judiciar și fiscal (conform modelului publicat pe site)
6. Declarație pe proprie răspundere prin care aplicantul va confirma că nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare procedură de natură penală împotriva sa
7. Declarație privind apartenența la consiliile de administrație
8. Declarație de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare și selecție.
9. Candidații care vor fi selectați pentru a fi înscriși pe listă scurtă vor fi ulterior invitați să elaboreze o declarație de intenție pe baza scrisorii de așteptări aprobată prin HCL nr. 982/2017 și publicată pe site-ul www.oradea.ro

Criteriile de evaluare/ selecție sunt prevăzute în matricea consiliului de administrație al societății Termoficare Oradea SA aprobată prin HCL nr. 982/2017 și publicată pe www.oradea.ro

Municipiul Oradea a ales firma Romarketing pentru asistență în procesul de recrutare. Candidații trebuie să depună candidaturile până în data de 21.03.2018, orele 16:00, ora României. Documentele vor fi depuse în plic închis cu mențiunea: Aplicație pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății Termoficare Oradea S.A. Candidaturile vor fi depuse personal sau trimise prin poștă la adresa Romarketing, Oradea, str. Alexandru Vlahuță, nr. 3. Plicurile ajunse după data și ora menționate nu vor fi luate în considerare. În cazul în care plicul nu conține toate documentele solicitate mai sus, candidatura nu va fi luată în considerare.

Modelele de declarații necesare pentru dosar sunt disponibile pe bază de cerere la adresa: office@romarketing.ro. Candidaturile vor fi depuse în limba română. Candidații selectați vor fi anunțați telefonic despre data la care va avea loc evaluarea și interviul. Persoanele selectate vor fi invitate să prezinte dovezi de validitate a informațiilor și referințe despre activitatea derulată.
În conformitate cu legislația în vigoare, membrii Consiliului de Administrație pot fi recomandați de către Consiliul de Administrație al societății, dar confirmarea se va face de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Merchandiser

Valabilitate: 19.02.2018 – 19.03.2018

ORADEA

Mai multe detalii

Cerinţe:


 • permis de conducere categoria B
 • persoană responsabilă, activă, organizată, bune abilități de comunicare, comportament orientat spre client
 • constituie avantaj experiența ca lucrător comercial în domeniul articolelor sanitare şi limba italiană

Atribuții/ Responsabilități:


 • asigurarea aprovizionării permanente a rafturilor
 • încercarea măririi expunerii propriilor produse la raft
 • controlarea zilnică a existenței etichetelor de preț la raft pentru fiecare produs în parte
 • transmiterea de informații referitoare la stoc
 • întocmirea de rapoarte specifice de merchandising

Angajatorul nostru – companie de vârf din Europa în domeniul productiei de sisteme pentru evacuarea deșeurilor și al producției de obiecte sanitare din plastic pentru baie.
Punctele de vânzări se află peste tot în Europa în vederea oferirii unui serviciu cât mai eficient.

Dispecer

Valabilitate: 19.02.2018 – 19.03.2018

ORADEA

Mai multe detalii

Cerinţe:


 • Experienţă în transport internaţional de mărfuri;
 • Studii medii/ superioare
 • Cunoștințe de limba engleză, germană, maghiară
 • Cunoștințe operare PC, MS Office
 • Meticulos, atent la detalii, bun cunoscător al geografiei Europei
 • Atitudine pro-activă
 • Orientat către rezultat
 • Bune abilităţi de coordonare a unei echipe
 • Responsabilitate și corectitudine, adaptabilitate

Atribuții/ Responsabilități:


 • Să cunoască şi să respecte prevederile legale cu privire la circulația pe drumurile publice, în trafic intern şi international de mărfuri
 • Să planifice, să organizeze şi să controleze activităţile legate de transport
 • Coordonarea şi supravegherea sectorului de transport
 • Întocmirea documentelor transport flota proprie
 • Coordonarea încărcărilor – descărcărilor
 • Monitorizarea consumului de carburant

Clientul nostru are la dispoziţie mijloace de transport operate în teritoriul naţional şi internaţional, această flotă exploatată este în număr de cca. 300 autovehicule, cea mai mare parte a acestora fiind monitorizate GPS, sigilabile, echipate ADR.
Pe lângă această flotă, se adaugă experiența echipei manageriale, care este destinată servirii clienților la cele mai înalte standarde de calitate şi profesionalism.

 

Director vânzări și marketing

Valabilitate: 19.02.2018 – 19.03.2018

ORADEA

Mai multe detalii

Cerinţe:


 • Studii superioare
 • Experientă de minim 3 ani în activitatea de vânzări;
 • Cunoașterea limbii engleze – nivel bun;
 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Disponibil la deplasări;
 • Capacitate de adaptare și implementare;
 • Capacitate de analiză și sinteză de găsire a soluțiilor;
 • Spirit de echipă și capacitatea de a lucra independent;
 • Disciplină profesională

Atribuţii:


 • Elaborează și urmărește realizarea planului de vânzări și profit
 • Elaborează și urmărește realizarea planului de marketing
 • Identifică direcții de dezvoltare și propune promovarea de produse/soluții noi
 • Asigură calitatea serviciilor pre-vânzare
 • Conduce și organizează activitatea departamentului

 

Specialist achiziții

Valabilitate: 19.02.2018 – 19.03.2018

ORADEA

Mai multe detalii

Responsabilități:


 • organizare, preluare, urmărire comenzi la un nivel performant
 • gestionarea relațiilor cu furnizorii și identificarea de noi furnizori sau produse
 • întreținerea și dezvoltarea continuă a relațiilor cu furnizorii la un nivel cât mai eficient pentru companie (raport calitate preț al produselor furnizate, condiții de plată și de livrare)
 • gestionarea relațiilor cu echipa de vânzări și alte departamente, pentru o activitate eficientă, conform obiectivelor organizaționale
 • gestionare și optimizare stocuri
 • gestionare prompta a reclamațiilor și abilitați de prevenție

Cerințe:


 • experiența pe un post similar, în același domeniu de activitate minim 2 ani
 • excelente abilități de comunicare, negociere, interrelaționare și cooperare
 • limba engleză la nivel avansat
 • cunoștințe operare PC la nivel avansat
 • abilitați de comunicare și lucru în echipă
 • rapiditate și acuratețe în procesarea informațiilor
 • seriozitate, proactivitate
 • spirit analitic, atenție la detalii

CUSTOMER SUPPORT ASSISTANT

Valabilitate: 19.02.2018 – 19.03.2018

ORADEA

Mai multe detalii

Cerinţe:


 • Studii superioare (economice)
 • 1-3 ani vânzări sau relații cu clienții (de dorit)
 • Cunoștințe necesare: Comunicare la telefon, Utilizare baze de date, Operare PC (Word, Excel, Internet),
 • Limbă străină (engleză/germană)
 • Aptitudini și comportamente necesare: Respectarea promisiunilor, Orientare pe clienți, Bună relaționare cu persoane necunoscute, Deschidere, Gândire pozitivă, Simțul umorului, Atenție la detalii, Seriozitate, Corectitudine, Comunicativ, Bun organizator, Respectarea procedurilor și a regulilor.

Responsabilități:


 • Să dezvolte continuu baza de clienți noi
 • Să mențină relația cu clienții din portofoliu prin asigurarea livrării la timp și în cele mai bune condiții a comenzilor
 • Acordarea de sprijin Reprezentanților de vânzări în relația cu clienții existenți și potențiali
 • Întocmirea și transmiterea ofertelor conform solicitării clienților
 • Întocmirea facturilor și avizarea produselor
 • Înregistrează și ține evidența contabilă primară (inclusiv preluarea biletelor la ordin și a încasărilor de la agenții livratori)
 • Transmite documentele în format fizic către sediul central (în cazul depozitelor)
 • Comandă și verifică ridicarea și livrarea coletelor din partea curierilor/ transportatorilor
 • Planificarea, organizarea și verificarea livrărilor și a transportului către clienți
 • Întocmirea de rapoarte și analize asupra activității și a stocurilor
 • Preia cererile de ofertă de la clienți existenți și le transmite către departamentul de achiziții
 • Întocmește oferta comercială pe baza informațiilor primite de la achiziții (preț, volume, date de livrare etc.)
 • Operează contractele în sistemul de gestiune proprie.
 • Se asigură că acordă suport în funcție de prioritățile stabilite de către superiorul ierarhic

PLANT MANAGER

Valabilitate: 19.02.2018 – 19.03.2018

ORADEA

Mai multe detalii

You will join to a well-positioned worldwide supplier of automotive components both Tier 1 and OEM customers in Romania.

Job overview


 • Ensures the production plant delivers customer satisfaction regarding order fulfilment. This will be accomplished by balancing and aligning resources to deliver product to meet quality, schedule and cost objectives. In conjunction with planning and materials coordinates and schedules the production line.
 • Works with Process Engineering in Headquarters, to identify, develop and implement equipment, processes, procedures and methods to support production line goals and objectives.
 • In conjunction with Quality, identifies improvement opportunities and resources to support initiatives and integrate standards, procedures and processes. Person must effectively apply leadership skills in the development, training and overall management of staff to support business objectives

Skills and desired knowledge


 • Engineering in mechanical degree
 • Minimum experience of 5 years managing similar industrial company
 • It will be specially considered the knowledge of Aluminium die casting and machining.
 • English is compulsory and additional languages will be considered.
 • Very responsible person, organized, dynamic, disciplined and methodical. With the ability to analyse information and leadership.
 • Used to work with environments under pressure.
 • Residence in Oradea-Romania

Reprezentant vânzări

Valabilitate: 19.02.2018 – 19.03.2018

ORADEA

Mai multe detalii

Cerințe:

• Studii medii/superioare
• Experiență relevantă în activitatea de vânzare
• Cunoașterea limbii engleze – nivel mediu
• Cunoașterea limbii maghiare constituie avantaj
• Cunoştinţe de operare PC
• Deținere permis categoria B
• Persoană activă, dinamică, organizată, atentă la detalii, cu bune abilități de comunicare și negociere
• Disponibilitate la deplasări


Responsabilități:

• Prezintă și promovează produsele/serviciile prin realizarea de oferte pentru clienții potențiali și cei existenți
• Prospectează piața în vederea identificării de noi clienți și a creșterii cotei de piață a produselor/serviciilor din zona în care acționează
• Menține permanet legătura cu clienții existenți pentru fidelizarea acestora
• Realizează planul zilnic de vânzări