MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII SERVICII COMUNALE SA RĂDĂUŢI

RĂDĂUŢI

Mai multe detalii

Obiectivul general al întreprinderii publice SC Servicii Comunale SA Rădăuți este să îmbunătățească calitatea serviciilor publice de termoficare, salubritate, iluminat public și prestări servicii pentru întreținereA străzilor în Municipiul Rădăuți și să sporeascăeficienta cu care aceste servicii sunt realizate.

Următoarele rezultate strategice sunt așteptate a fi atinse în următorii patru ani:

 •  administrarea eficientă a bunurilor aparţinând serviciilor de termoficare, salubrizare și transport gunoi menajer, precum și a iluminatului public;
 •  livrarea agentului termic la parametrii optimi;
 •  salubrizarea municipiului în condiții eficiente și la costuri optime;
 •  rezolvarea defecțiunilor de iluminat public în timp cât mai scurt pentru a nu crea neplăceri;
 •  eficientizarea recuperării contravalorii serviciilor prestate de societate de la clienți;
 •  actualizarea tarifelor stabilite către clienți prin corelarea lor la nivelul inflației și a creșterii prețurilor la materiile prime utilizate;
 •  modernizarea continuă a tuturor serviciilor prestate;
 •  crearea dispeceratului de intervenții pentru serviciul de termoficare;
 •  asigurarea transparenței în procedurile de achiziții publice.

Candidații pentru aceste poziții vor îndeplini următoarele condiții generale:

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență;
 • cunoașterea limbii romane (scris si vorbit);
 •  capacitatea deplină de exercițiu;
 •  cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice și experiență în
  domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
 •  cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare în domeniul tehnic;
 •  nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare procedură de natură penală împotriva lor și nu au cazier judiciar;
 •  nu au cazier fiscal.

Reguli cu privire la procesul de selecție:

 • cel puțin una dintre cele două poziții trebuie să fie ocupată de o persoană cu studii superioare economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
 • toți membrii trebuie să aibă experiența în activitatea de administrare/management companii publice/private sau instituții publice;
 • pentru aceste poziții nu pot fi candidați din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
 • majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art.
  138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • se vor evita situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare si Legea 31/1990 republicata, cu modificările și completările ulterioare.

Candidații vor depune, conform instrucțiunilor de mai jos, următoarele documente:

 1. Copie după actul de identitate
 2. Copie diplomă de studii și, după caz, ale altor specializări relevante
 3. Curriculum Vitae în format european
 4. Declarație pe propria răspundere menționând dacă deține sau nu statutul de „independent” în sensul Art.138² din Legea nr.31/1990
 5. Declarație pe proprie răspundere că aplicantul nu are cazier judiciar și fiscal (conform modelului publicat pe site)
 6. Declarație pe proprie răspundere prin care aplicantul va confirma că nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare procedură de natură penală împotriva sa
 7. Declarație privind apartenența la consiliile de administrație
 8. Declarație de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare și selecție.
 9. Candidații care vor fi selectați pentru a fi înscriși pe listă scurtă vor fi ulterior invitați să elaboreze o declarație de intenție pe baza scrisorii de așteptări aprobată prin HCL nr.67/30.04.2020 și publicată pe site-ul https://primariaradauti.ro/category/anunturi-angajare/

Criteriile de evaluare/ selecție sunt prevăzute în matricea consiliului de administrație al societății SC Servicii Comunale SA Rădăuți aprobată prin HCL nr. 67/30.04.2020 și publicată pe https://primariaradauti.ro/category/anunturi-angajare/

Municipiul Rădăuți a ales firma Romarketing pentru asistență în procesul de recrutare. Candidații trebuie să depună candidaturile până în data de 25.06.2020, orele 16:00, ora României.  Documentele vor fi trimise online la adresa office@romarketing.ro sau prin poștă la adresa Romarketing, Oradea, str.Alexandru Vlahuță, nr.3, cu mențiunea pe plic Aplicație pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății Servicii Comunale SA Rădăuți.

În cazul în care candidaturile și documentele solicitate mai sus vor fi trimise după data și ora menționate, acestea nu vor fi luate în considerare.

Modelele de declarații necesare pentru dosar sunt disponibile pe bază de cerere la adresa: office@romarketing.ro. Candidaturile vor fi depuse în limba română. Candidații selectați vor fi anunțați telefonic despre data la care va avea loc evaluarea și interviul. Persoanele selectate vor fi invitate să prezinte dovezi de validitate a informațiilor și referințe despre activitatea derulată.

În conformitate cu legislația în vigoare, membrii Consiliului de Administrație pot fi recomandați de către Consiliul de Administrație al societății, dar confirmarea se va face de către Adunarea Generală a Acționarilor.

AREA SALES MANAGER

BISTRIȚA-NĂSĂUD, CLUJ, MARAMUREȘ

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Experiență în vânzări (domeniul materialelor de construcții constituie avantaj);
 • Abilităţi de organizare şi planificare;
 • Abilităţi de comunicare şi negociere;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Disponibilitate la deplasări în județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș.

Descrierea jobului

 • Identificarea clienților în teren;
 • Întocmirea ofertei de preț și reofertare;
 • Primire comandă;
 • Urmărirea livrării mărfii;
 • Încasarea banilor în termenul agreat cu clientul;
 • Ofertarea și prezentarea produselor noi;
 • Realizarea și încheierea vânzării;
 • Vizite la sediul lucrărilor;
 • Planificarea și realizarea vizitelor periodice la clienți;
 • Prezentarea de soluții tehnice;
 • Monitorizarea concurenței;
 • Actualizarea permanentă a bazei de date de clienți din zona arondată (județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș).

Clientul nostru este o companie multinațională cu peste 2000 de angajați care se ocupă cu producţia şi distribuția de materiale de construcții de cea mai înaltă calitate.

AGENT DE VÂNZĂRI

Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, Constanța, Ialomița

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii medii/superioare;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Disponibilitate pentru deplasare în judeţele Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, Constanța, Ialomița;
 • Experiență în vânzări- domeniul materialelor de construcțiii;
 • Cunoștințe operare PC (Word, Excel, Outlook);
 • Abilități bune de comunicare, convingere, organizare și planificare.

Descrierea jobului

 • Vinde produsele cuprinse în catalogul şi listele de preţuri ale companiei;
 • Realizează targetul lunar de vânzări;
 • Menţine relaţiile cu clienţii şi potenţialii clienţi din zona arondată, promovează imaginea şi strategiile companiei;
 • Propune strategii de dezvoltare pentru zona arondată;
 • Cunoaşte în detaliu produsele din portofoliul companiei;
 • Administrează şi soluţionează reclamaţii, se ocupă de procedura de retur al mărfii;
 • Întocmeşte săptămânal un raport cu privire la activitatea desfășurată;
 • Participă la şedinţele comerciale lunare convocate de Directorul de vânzări;
 • Respectă rutele zilnice stabilite şi efectuează vizite regulate la clienţii din aria de acoperire;
 • Păstrează confidenţialitatea privind preţurile, baza de date, strategiile de vânzare ale companiei;
 • Se deplasează în delegaţii în judeţele Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, Ialomița, Constanța.

Clientul nostru o companie înfiinţată în 1997 şi este lider în materiale de construcţii în centrul Europei. Deține o poziție importantă pe piață cu produse de termoizolație a fațadelor, acoperișurilor și a structurilor “uscate”, produsele fiind asigurate din producţiile proprii.

REPREZENTANT VÂNZĂRI

Satu Mare, Maramureș, Bistrița, Cluj, Bihor, Timiș, Arad, Alba, Hunedoara, Sibiu, Târgu Mureș

Mai multe detalii

Candidatul ideal

  • – Experiență în vânzări în domeniul constructiilor și/sau în lucrări de infrastructură;

 

  • – Cunoștințe tehnice în domeniu (construcții, lucrări de infrastructură);

 

  • – Disponibilitate la deplasări în județele: Satu Mare, Maramureș, Bistrița, Cluj, Bihor, Timiș, Arad, Alba, Hunedoara, Sibiu, Târgu Mureș;

 

  • – Domiciliat în Oradea sau Cluj-Napoca;

 

  • – Studii universitare (preferabil Facultatea de Construcții);

 

  • – Permis de conducere: categoria B;

 

  • – Limba engleză: scris şi vorbit, nivel mediu;

 

  • – Cunoştinţe operare calculator;

 

  – Orientare spre rezultate și perseverență.

 

Descrierea jobului

– Promovarea și vânzarea materialelor geosintetice;
– Asimilarea produselor, a caracteristicilor lor tehnice și capacitatea de a le promova eficient;
– Menţinerea şi dezvoltarea relaţiei directe cu clienții;
– Monitorizarea proiectelor, a pieței și a concurenței.
– Realizarea planurilor de vânzări lunare, trimestriale şi anuale.

 

Clientul nostru  este Novatex Solutions, o companie cu capital românesc cu sediul în Oradea și sucursale în orașe importante din țară: Baia Mare, Timișoara, Brașov, București și Iași. Compania a debutat în industria confecțiilor în 1996, urmând să se extindă în mai multe industrii până în prezent.
Detalii pe www.geosintetice.novatex.ro

SPECIALIST MARKETING

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

  • – Studii superioare- preferabil facultatea de Marketing;

 

  • – Experiență necesară: minim 3 ani;

 

  • – Cunoștințe de operare PC și programare;

 

  • – Limba engleză la nivel mediul

 

  • – Domiciliu stabil în județul Bihor;

 

  • – Permise de conducere categoria B;

 

  • – Orintare către rezultate;

 

  • – Bune abilități de comunicare;

 

  • – Persoană proactivă, dinamică, atentă la detalii;

 

  – Flexibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, loialitate față de companie.

 

Descrierea jobului

– Realizează campanii de marketing online;
– Campanii de promovare prin newsletter (crează newsletter);
– Elaborează si urmărește realizarea planului de marketing;
– Identifică direcții de dezvoltare și propune promovarea de produse/soluții noi.

 

Clientul nostru  oferă soluții telematice integrate la nivel global ce permit
companiilor să își optimizeze afacerea. Compania gestionează o platformă de monitorizare şi control care permite monitorizarea vehiculelor în timp real. Toţi parametrii importanţi ai autovehiculului pot fi monitorizaţi cu ajutorul sistemului, cum ar fi locaţia, istoricul activităţii, consumul de combustibil şi nivelul de combustibil, orele de muncă, analizarea parametrilor de funcţionare prin diverse rapoarte.

PRODUCT MANAGER

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

  • – Studii superioare- profil tehnic;

 

  • – Experiență relevantă: minim 3 ani;

 

  • – Cunoștințe operare PC;

 

  • – Limba engleză: nivel mediu;

 

  • – Permis de conducere categoria B;

 

  • – Domiciliu stabil în județul Bihor;

 

  • – Orintare către rezultate;

 

  • – Bune abilități de comunicare și negociere;

 

  • – Ordonat, cu inițiativă;

 

  • – Capabil să gestioneze activitatea cu seriozitate;

 

  • – Preocupare pentru ridicarea nivelului profesional;

 

  – Flexibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, loialitate față de companie.

 

Descrierea jobului

– Găsirea de clienți pentru o aplicație de management transport și monitorizare prin GPS;
– Prezentarea inițiala a aplicației clienților;
– Prezentarea de sugestii/ soluții în dezvoltarea aplicației;
– Realizarea planurilor pentru promovarea aplicației;
– Verificarea problemelor care pot apărea în acestă aplicație;
– Vânzarea, promovarea și dezvoltarea unei aplicații.

 

Clientul nostru  oferă soluții telematice integrate la nivel global ce permit
companiilor să își optimizeze afacerea. Compania gestionează o platformă de monitorizare şi control care permite monitorizarea vehiculelor în timp real. Toţi parametrii importanţi ai autovehiculului pot fi monitorizaţi cu ajutorul sistemului, cum ar fi locaţia, istoricul activităţii, consumul de combustibil şi nivelul de combustibil, orele de muncă, analizarea parametrilor de funcţionare prin diverse rapoarte.

REPREZENTANT VÂNZĂRI

TIMIŞ, ARAD

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Domiciliu stabil în judeţele Timiş sau Arad;
 • Educaţie: Liceul absolvit (Studiile superioare reprezintă un avantaj);
 • Experienţănecesară: Experienţă în vânzări de minim 3 ani;
 • Cunoştinţe de operare PC, utilizare pachet programe Office (Word, Excel);
 • Permis de conducere: cat. B;
 • Abilităţi de comunicare şi negociere;
 • Atitudine pozitivăşi persuasiune;
 • Capabil săişi gestioneze singur activitatea cu seriozitate;
 • Persoanăorientată catre rezultat, cu motivaţie de a munci;
 • Bunăcunoaştere a pieţei de produse similare.

 

Descrierea responsabilităţilor

 • Promovarea si vanzarea produselor companiei;
 • Gestionarea portofoliului de clienţi existenţi;
 • Vizitarea cel puţin o datăpe lună a clienţilor din baza de date;
 • Creşterea numărului de produse vândute laclienţii existenţi;
 • Extinderea portofoliului de clienţi;
 • Vizitarea periodicăa clienţilor mari retail din zona alocată, în conformitate cu procedura în vigoare;
 • Realizarea planului de vânzări lunar / anual prin vânzarea de produse în zona alocată;
 • Încasarea debitelor scadente de la clienţiconform termenelor din facturile emise;
 • Recuperarea debitelor restante de la clienţii direcţi din aria sa de responsabilitate în cadrul termenului specific de recuperare;
 • Completarea zilnicăa informaţiilor în softul CRM (Customer Relationship Management);
 • Întocmirea rapoartelor de vânzări (solduri clienţi, stoc de marfă, situaţia încasărilor, situaţia vânzărilor);
 • Întocmirea rapoartelor lunare de activitate;
 • Se asigurăde recuperarea în termen a soldurilor din piaţă;
 • Completarea şi înaintarea formularelor de retur;
 • Cunoaşterea, respectareaşi aplicarea politicilor şi procedurilor companiei.

 

Oferim:

 • Salariu fix şi comision lunar variabil conform politicii de bonusare aplicabile salariaţilor departamentului de vânzări;
 • Telefon, tabletă, maşină de serviciu, decontarea cheltuielilor pentru deplasări;
 • Prime de sărbători, vacanţă, zi de naştere;
 • Training de pregătire profesională, după caz.

 

Clientul nostru este o companie de origine olandeză, fondată în anul 1900 şi care se află pe piaţa din România din 1998. Compania produce şi distribuie produse şi ingrediente de panificaţie, patiserie şi cofetărie (ingrediente tip pulberi, mixuri, produse tip pastă etc.). Produsele sunt fabricate în peste 30 de ţări la nivel global şi distribuite în mai mult de 100 de ţări. Cei 3200 de angajaţi sunt dedicaţi dezvoltării produselor în funcţie de gusturile şi nevoile locale.

OPERATORI PRODUCŢIE

ORADEA

Mai multe detalii

RoMarketing caută Operatori Producţie pentru următoarele sectoare de prelucrare tablă:

 

Operaţii generale

Sarcini:

-Realizare operatii secundare: sertizare, filetare, finisare, sudura in puncte,debavurare in conformitate cu documentatia de lucru.

 

Operaţii de îndoire

Sarcini:

-Realizarea operatiei de indoire piese metalice pe masini de indoire cu comanda numerica;

-Verificarea conformitatii pieselor conform documentatiei produsului.

Se ofera formare la locul de munca.

 

Operaţii laser

Sarcini:

-Asigura schimbarile de produs pe doua masini de decupare laser, incarcare program, reglaj parametrii de decupare;

-Realizarea piesei cap de serie si GO pentru productia in serie;

-Supravegherea productiei in curs si degraparea pieselor care ies din productie;

-Ajustarea parametrilor masinii in cazul in care calitatea decuparii nu corespunde.

Se ofera formare la locul de munca.

 

Programul de lucru este în două schimburi:

Schimbul 1: 6:00-14:00

Schimbul 2: 14:00-22:00

 

Se oferă:

-Primă lunară;

-Tichete de masă;

-Ore suplimentare plătite 200%;

-Transport asigurat pe raza oraşului sau decont în valoare de 100 pentru angajaţii care locuiesc în afara oraşului;

-Acces la servicii medicale private.

 

Clientul nostru este o companie multinaţională cu capital francez, producătoare de componente electronice.

 

REGLOR

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Experienţă în domeniul mecanic, pentru a facilita înţelegerea modului de funcţionare al utilajelor;
 • Disponibilitate de lucru în două schimburi (6:00-14:00, respectiv 14:00-22:00).

 

Descrierea responsabilităţilor

 • Reglarea maşinilor de poansonare (maşini de decupare cu comandă numerică);
 • Reglarea utilajelor de ştanţare, pregătirea sculelor, inserarea sculelor în turelă şi reglarea sculelor specific;
 • Realizarea piesei cap de serie şi GO pentru producţia în serie;
 • Verificarea şi întreţinerea sculelor de decupare.

 

Oferim:

 • Primă lunară;
 • Tichete de masă;
 • Ore suplimentare plătite 200%;
 • Transport asigurat pe raza oraşului sau decont în valoare de 100 pentru angajaţii care locuiesc în afara oraşului;
 • Acces la servicii medicale private.

 

Clientul nostru este o companie multinaţională cu capital francez, producătoare de componente electronice.

TEHNICIAN PROCES/ VALIDARE

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Studii tehnice sau experienţă în mecanică;
 • Experienţă în realizarea de măsurători cu şubler mecanic;
 • Capacitate analitică;
 • Capacitate de însuşire a proceselor de producţie specifice domeniului de prelucrare a tablei;
 • Seriozitate.

 

Descrierea responsabilităţilor

 Produse noi în faza eşantion:

 • Validarea eşantioanelor prin realizarea de rapoarte dimensionale pe baza desenelor tehnice furnizate de client;
 • Validarea gamelor de producţie definite pentru produsele noi;
 • Verificarea existenţei şi a coerenţei documetaţiei pentru produsele noi înainte de lansarea în producţie în serie;
 • Contribuie la realizarea documentaţiei pentru produsele noi;
 • Crearea documentaţiei de control final.

Produse în producţie în serie :

 • Validarea modificărilor dimensionale în urma modificărilor de produs solicitate de client;
 • Modificarea/ verificarea documentaţiei de producţie în urma evoluţiei produsului.

EMM :

 • Ţine evidenţa EMM-urilor
 • Realizarea verificărilor periodice a EMM-urilor şi gestiunea celor care se etalonează/verifică in exterior.*Şublerele se verifică în intern.

Altele :

 • Realizează verificări dimensionale la recepţie pentru produsele achiziţionate pe bază de desen;
 • Definirea cotelor de verificat dimensional la recepţie pentru produsele specifice.

 

Program de lucru :

Luni-vineri, în intervalul orar 08 :00 – 16 :00;

Disponibilitate peste program în caz de nevoie .

 

Oferim:

 • Primă lunară;
 • Tichete de masă;
 • Ore suplimentare plătite 200%;
 • Transport asigurat pe raza oraşului sau decont în valoare de 100 pentru angajaţii care locuiesc în afara oraşului;
 • Acces la servicii medicale private.

 

Clientul nostru este o companie multinaţională cu capital francez, producătoare de componente electronice.