MEMBRU în Consiliul de Administrație al SC Transprest Serv Borș SA

Locația – BORȘ

Perioada de depunere – 14.08.2019 – 12.09.2019

Mai multe detalii

Candidații pentru aceste poziții vor îndeplini următoarele condiții generale:

 • cunoștințe juridice, economice, tehnice, management;
 • cunoașterea limbii romane (scris și vorbit);
 • capacitatea deplina de exercițiu;
 • cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
 • nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare procedură de natură penală împotriva lor și nu au cazier judiciar;
 • nu au cazier fiscal.

 

Reguli cu privire la procesul de selecție:

 • cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
 • toți membrii trebuie să aibă experiența în activitatea de administrare/management unor regii autonome sau societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate, inclusiv societăți comerciale din sectorul privat sau în conducerea unor instituții publice din domeniul de activitate;
 • nu pot fi mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
 • majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • se vor evita situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare si Legea 31/1990 republicata, cu modificările și completările ulterioare.

 

Candidații vor depune, conform instrucțiunilor de mai jos, următoarele documente:

 1. Curriculum Vitae în format european;
 2. Copie după actul de identitate;
 3. Copie diplomă de studii și, după caz, ale altor specializări relevante;
 4. Copie carte de muncă/documente doveditoare privind activitatea desfășurată anterior;
 5. Adeverință medicală;
 6. Declarație pe propria răspundere menționând dacă deține sau nu statutul de „independent” în sensul Art.138² din Legea nr.31/1990;
 7. Declarație pe proprie răspundere că aplicantul nu are cazier judiciar și fiscal;
 8. Declarație pe proprie răspundere prin care aplicantul va confirma că nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare procedură de natură penală împotriva sa;
 9. Declarație privind apartenența la consiliile de administrație;
 10. Declarație de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare și selecție;
 11. Candidații care vor fi selectați pentru a fi înscriși pe listă scurtă vor fi ulterior invitați să elaboreze o declarație de intenție pe baza scrisorii de așteptări publicată pe site-ul https://www.pcbors.ro/, secțiunea informații publice

 

Comuna Borș, a ales firma Romarketing pentru asistență în procesul de recrutare. Candidații trebuie să depună candidaturile până în data de 12.09.2019, orele 16:00, ora României, personal sau trimise prin poștă la adresa Romarketing, Oradea, str. Alexandru Vlahuță, nr. 3. Documentele vor fi depuse în plic închis cu mențiunea: Aplicație pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății SC Transprest Serv Borș SA. Plicurile ajunse după data și ora menționate nu vor fi luate în considerare. În cazul în care plicul nu conține toate documentele solicitate mai sus, candidatura nu va fi luată în considerare.

Modelele de declarații necesare pentru dosar sunt disponibile pe bază de cerere la adresa: recrutare@romarketing.ro. Candidaturile vor fi depuse în limba română. Candidații selectați vor fi anunțați telefonic despre data și locația la care va avea loc interviul.

În conformitate cu legislația în vigoare, membrii Consiliului de Administrație pot fi recomandați de către Consiliul de Administrație al societății, dar confirmarea se va face de către Adunarea Generală a Acționarilor.

MEMBRU în Consiliul de Administrație al SC Oradea Expres Hotel SRL

Locația – BORȘ

Perioada de depunere – 14.08.2019 – 12.09.2019

Mai multe detalii

Candidații pentru aceste poziții vor îndeplini următoarele condiții generale:

 • cunoștințe juridice, economice, tehnice, management;
 • cunoașterea limbii romane (scris și vorbit);
 • capacitatea deplina de exercițiu;
 • cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
 • nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare procedură de natură penală împotriva lor și nu au cazier judiciar;
 • nu au cazier fiscal.

 

Reguli cu privire la procesul de selecție:

 • cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
 • toți membrii trebuie să aibă experiența în activitatea de administrare/management unor regii autonome sau societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate, inclusiv societăți comerciale din sectorul privat sau în conducerea unor instituții publice din domeniul de activitate;
 • nu pot fi mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
 • majoritatea membrilor consiliului de administrație va fi formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • se vor evita situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare si Legea 31/1990 republicata, cu modificările și completările ulterioare.

 

Candidații vor depune, conform instrucțiunilor de mai jos, următoarele documente:

 1. Curriculum Vitae în format european;
 2. Copie după actul de identitate;
 3. Copie diplomă de studii și, după caz, ale altor specializări relevante;
 4. Copie carte de muncă/documente doveditoare privind activitatea desfășurată anterior;
 5. Adeverință medicală;
 6. Declarație pe propria răspundere menționând dacă deține sau nu statutul de „independent” în sensul Art.138² din Legea nr.31/1990;
 7. Declarație pe proprie răspundere că aplicantul nu are cazier judiciar și fiscal;
 8. Declarație pe proprie răspundere prin care aplicantul va confirma că nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare procedură de natură penală împotriva sa;
 9. Declarație privind apartenența la consiliile de administrație;
 10. Declarație de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare și selecție;
 11. Candidații care vor fi selectați pentru a fi înscriși pe listă scurtă vor fi ulterior invitați să elaboreze o declarație de intenție pe baza scrisorii de așteptări publicată pe site-ul https://www.pcbors.ro/, secțiunea informații publice

 

Comuna Borș, a ales firma Romarketing pentru asistență în procesul de recrutare. Candidații trebuie să depună candidaturile până în data de 12.09.2019, orele 16:00, ora României, personal sau trimise prin poștă la adresa Romarketing, Oradea, str. Alexandru Vlahuță, nr. 3. Documentele vor fi depuse în plic închis cu mențiunea: Aplicație pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al societății SC Oradea Expres Hotel SRL. Plicurile ajunse după data și ora menționate nu vor fi luate în considerare. În cazul în care plicul nu conține toate documentele solicitate mai sus, candidatura nu va fi luată în considerare.

Modelele de declarații necesare pentru dosar sunt disponibile pe bază de cerere la adresa: recrutare@romarketing.ro. Candidaturile vor fi depuse în limba română. Candidații selectați vor fi anunțați telefonic despre data și locația la care va avea loc interviul.

În conformitate cu legislația în vigoare, membrii Consiliului de Administrație pot fi recomandați de către Consiliul de Administrație al societății, dar confirmarea se va face de către Adunarea Generală a Acționarilor.

CONTABIL ȘEF

Locație – ORADEA

Mai multe detalii

Cerinţe:

 • Experiență relevantă în domeniul financiar-contabil, constituie avantaj experiența în gestionarea echipelor
 • Cunostinte solide de contabilitate, cunoașterea legislației în domeniul financiar-contabil precum și cea legată de impozite
 • Utilizarea programelor de contabilitate: cunoașterea programului Saga reprezintă un avantaj
 • Proactivitate în gestionarea și rezolvarea problemelor, atenție crescută la detalii și la respectarea termenelor limită
 • Bune abilități de analiză și sinteză, precizie în acțiuni, atenție la detalii
 • Proactivitate, prezență de spirit, flexibilitate, atitudine pozitivă, bune abiltăți de comunicare
 • Foarte bune cunoștințe de operare PC (pachetul Microsoft Office)
 • Cunoașterea limbii maghiare
 • Cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj

Responsabilități:

 • Gestiunea completă a contabilității la nivel de companie și asigurarea sprijinului profesional al directorului economic
 • Efectuarea transferurilor bancare și asigurarea managementului financiar
 • Asigurarea conformității cu modificările din legislația contabilă și legislația fiscală
 • Îndeplinirea și participarea la sarcini contabile și fiscale pe scară largă (închidere lunară, anuală, rapoarte lunare, trimestriale, declarații etc.)
 • Efectuarea sarcinilor lunare legate de salarizare, întocmirea statelor de plată, menținerea evidenței concediilor de odihnă, medicale etc.
 • Contribuție adusă la raportarea lunară către sediul central
 • Furnizarea de informații și colaborarea eficientă cu toate departamentele companiei
 • Managementul operațional al echipei financiar-contabile din subordine: organizarea, coordonarea și motivarea acesteia
 • Organizarea muncii în cadrul departamentului, planificarea eficientă a proceselor de închidere lunară

CONTABIL SENIOR

Locație – ORADEA

Mai multe detalii

Cerinţe:

 • Studii superioare economice
 • Experiență în domeniul financiar-contabil minimum 3 ani
 • Cunoștințe solide în domeniul legislației contabile și fiscale
 • Abilități de organizare, sistematizare și prioritizare
 • Persoana conștiincioasă, riguroasă și meticluoasă

Responsabilități:

 • Înregistrează la timp toate operațiunile financiar-contabile
 • Înregistrează în evidența contabilă facturile de prestări servicii și mărfuri emise de terți, facturile de imobilizări corporale, necorporale, obiecte de inventar și materiale consumabile
 • Verifică și corectează înregistrările contabile și întocmește raportările și declarațiile lunare
 • Efectuează reconcilieri de solduri
 • Furnizează informații pentru închidere de lună și rapoartele lunare pentru directorul general
 • Asigură suport adiminstrativ și operațional directorului economic în pregătirea bilanțului
 • Participă la întocmirea procedurilor de lucru și efectuarea controlului intern
 • Participă la inventarele anuale ale companiei din partea departamentului contabil pentru asigurarea desfășurării riguroase a inventarierii

SPECIALIST MARKETING

Locație – BIHOR

Mai multe detalii

Cerinţe:

 • Studii superioare finalizate;
 • Experiență relevantă în domeniu;
 • Cunoștințe de operare PC și utilizare MS Office;
 • Cunoștințe de limba engleză;
 • Experiență în redactare (site, blog, publicații) – constituie avantaj;
 • Persoana proactivă, dinamică, atentă la detalii, cu bune abilități de comunicare

Responsabilități:

 • Elaborează si urmărește realizarea planului de marketing;
 • Identifică direcții de dezvoltare și propune promovarea de produse/soluții noi;
 • Informează clienții și potențialii clienți despre activitatea firmei;
 • Întocmește planului de publicitate și de promovare al companiei;
 • Reprezintă compania la târguri, conferințe sau alte evenimente prin care se promovează produsele și serviciile companiei;
 • Întreținere și coordonare website.

REPREZENTANT VÂNZĂRI

Locație – București

Mai multe detalii

Cerinţe:
• Experiență în domeniul vânzărilor (presales sau aftersales) minim 3 ani;
• Excelente abilități de comunicare, prezentare și negociere;
• Permis de conducere, categ. B;
• Prezență de spirit, simțul responsabilității, seriozitate
• Înclinație către domeniul tehnic reprezintă un avantaj
• Foarte bune cunoștințe de operare a pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Responsabilități:
• Identificarea oportunităţilor de vânzare pentru soluţiile oferite de companie
• Derularea activității de vânzare, de la prospectarea pieţei şi până la verificarea creanțelor
• Menţinerea şi dezvoltarea relaţiei cu actualii clienţi
• Elaborează și implementează programe de măsurare a satisfacției clienților;
• Propune măsuri de îmbunătățire, venind în întâmpinarea nevoilor acestora cu soluţii personalizate;
• Asigură consultanţă şi suport tehnic clienţilor, urmărește realizarea obiectivelor

Ce oferim:
• Salar competitiv şi motivant
• Asigurare suplimentară pentru toți angajații societății
• Training de specialitate după angajare
• Telefon mobil, laptop;
• Utilizarea autoturismelor de serviciu;
• Stabilitate, posibilitatea dezvoltării carierei in domeniul vânzărilor
• Atmosferă plăcută

COORDONATOR DEPOZIT

Client – Sthil

Locație – Otopeni

Mai multe detalii

Candidatul ideal


 • Studii medii/Studii superioare constituie avantaj
 • Experiență în depozit constituie avantaj
 • Abilități de operarea PC
 • Abilități de comunicare
 • Abilități de lucru în echipă

Responsabilități


 • Este responsabil cu optimizarea proceselor în depozit
 • Asigură acuratețea stocurilor de mărfuri
 • Se asigură că marfa este depozitată în condiții optime
 • Urmărește îndeaproape fluxul de mărfuri și documente prin instrumente specifice
 • Asigură acoperirea adecvată a necesarului de manopera în depozit
 • Asigură optimizarea costurilor în procesele de care răspunde
 • Gestionează toate documentele și înregistrările aferente din depozit
 • Întocmește la termenele stabilite rapoarte, planificări, informări
 • Urmărește efectuarea lucrărilor de întreținere și reparație a mijloacelor de manipulare și transport marfă, a sistemelor de depozitare precum și a celor de întreținere a zonei de depozit
 • Gestionează relația cu furnizorii de servicii logistice
 • Se asigură ca transportul produselor se face în condiții optime de siguranță, timp de livrare și cost
 • Asigură și respectă măsurile de protecția muncii ale personalului din depozit
 • Se asigură de bună pregătire profesională a personalului din depozit dar si de cea personală
 • Asigură rotația corectă a stocurilor de produse
 • Asigură acuratețea operării comenzilor distribuitorilor; rezolvă în cel mai scurt timp diferențele cantitative și calitative de marfă constatate de distribuitor la recepția mărfurilor comandate
 • Asigură prelucrarea și livrarea la timp a comenzilor distribuitorilor

Program de lucru


 • 07:00 – 15:00

 

Beneficii


 • Contract de muncă – pe perioadă nedeterminată
 • Salariu atractiv
 • Bonuri de masă
 • Asigurare medicală

Clientul nostru este o companie germană producătoare de motoutilaje, având distribuitori autorizați în mai mult de 160 de țări.
Pentru a asigura o prezentare optimă a produselor și o asistență complexă, completă și personalizată utilizatorilor de motoutilaje STIHL, compania STIHL comercializează produsele sale exclusiv printr-o rețea de distribuitori autorizați. Datorită calității superioare a produselor și serviciilor oferite, compania STIHL a devenit alegerea preferată a profesioniștilor și a pasionaților de grădinărit din toată lumea.

OPERATOR DEPOZIT

Client – Sthil

Locație – Otopeni

Mai multe detalii

Candidatul ideal


 • Studii medii
 • Experiență relevantă pe un post similar
 • Autorizație de electrostivuitor constituie avantaj
 • Cunoștințe de operare PC
 • Persoană activă, dinamică, organizată și atentă la detalii

Responsabilități


 • Prelucrează comenzile primite la de client
 • Pregătește documentele necesare transportului
 • Recepționează cantitativ și calitativ mărfurile sosite de la furnizori
 • Periodic execută activități de inventariere marfă
 • Periodic execută activități de ordonare în depozitarea mărfurilor
 • Zilnic participă la activități de ordine și curățenie în depozit
 • Asigură o comunicare de calitate cu clienții

 

Program de lucru


 • 07:00 – 15:00

 

Beneficii


 • Contract de muncă – pe perioadă nedeterminată
 • Salariu atractiv
 • Bonuri de masă
 • Asigurare medicală

Clientul nostru este o companie germană producătoare de motoutilaje, având distribuitori autorizați în mai mult de 160 de țări.
Pentru a asigura o prezentare optimă a produselor și o asistență complexă, completă și personalizată utilizatorilor de motoutilaje STIHL, compania STIHL comercializează produsele sale exclusiv printr-o rețea de distribuitori autorizați. Datorită calității superioare a produselor și serviciilor oferite, compania STIHL a devenit alegerea preferată a profesioniștilor și a pasionaților de grădinărit din toată lumea.

Dispecer

ORADEA

Mai multe detalii

Cerințe:


 • Experiență în transport internațional de mărfuri
 • Studii medii/ superioare
 • Cunoștințe de limba engleză, germană, maghiară
 • Cunoștințe operare PC, MS Office
 • Meticulos, atent la detalii; atitudine pro-activă, meticulozitate și adaptabilitate.

 

Atribuții/Responsabilități:


 • Să cunoască și să respecte prevederile legale cu privire la circulația pe drumurile publice, în trafic intern și internațional de mărfuri
 • Să planifice, să organizeze și să controleze activitățile legate de transport
 • Să coordoneze și să supravegheze sectorul de transport
 • Să întocmească documentele de transport
 • Să optimizeze costurile legate de transport

PROGRAMATOR FRONTEND

ORADEA

Mai multe detalii

Cerințe


• Cunoștințe medii de programare Angular 5;
• Cunoștințe medii de programare orientată pe obiecte;
• Cunoștințe medii de Javascript și Typescript;
• Cunoștințe medii HTML și CSS;
• Capacitate de analiză și sinteză;
• Asumarea responsabilității;
• Respectarea termenelor agreate.

OPERATOR SUPORT CLIENȚI

ORADEA

Mai multe detalii

Atribuţii şi sarcini


 • Inregistrarea echipamentelor GPS în sistemul de plata automată a taxelor de drum pe Ungaria
 • Verificarea alarmelor provenite din sistemul de achiziție a tichetelor de drum din Ungaria
 • Suport tehnic prin telefon, teamviewer clienților
 • Instructaje clienților privind utilizarea platformei de monitorizare
 • Asigură respectarea tuturor procedurilor de lucru

 

Cerinte necesare


 • Cunoștințe bune de operare calculator
 • Seriozitate, atenție la detalii, sociabilitate, meticulozitate
 • Limba engleză – nivel mediu
 • Limba maghiară – constituie avantaj
 • Program de lucru în 2 schimburi 8 – 16:30/13:30 – 22:00 (de luni până vineri)

CONTABIL

ORADEA

Mai multe detalii

Responsabilități:


 • să înregistreze operațiunile contabile cronologic și sistematic: facturi furnizori, casa, extrase banca, credite, amortizări, rețineri la sursa, asigurări, etc….;
 • să întocmească lunar declarațiile fiscale prevăzute de legislația în vigoare;
 • să întocmească lunar contul de venituri și cheltuieli (profit și pierdere);
 • să pregătească/să participe la inventarul semestrial/anual;
 • să înregistreze diminuările/măririle de stoc;
 • să pregătească închiderea semestrială/anuală: cont de venituri și cheltuieli, bilanț;
 • să transmită expertului contabil declarațiile fiscale lunare/documentele de închidere semestrială/anuală;
 • să întocmească și să transmită raportarea BNR-INS;
 • să efectueze plățile către furnizori, bugetul de stat, alte organisme;
 • să urmărească încasarea la termen a facturilor clienți;
 • să efectueze corespondența pe linie de contabiltate cu organismele implicate
 • să se asigure de cunoașterea legislației fiscale în vigoare;

Cerințe


 • Studii: Superioare Economice
 • Experiență: similară de minim 3 ani în domeniul finaciar-contabil
 • Cunoașterea unei limbi străine: engleza/franceza la nivel mediu
 • Cunoștințe bune de utilizare PC: Microsoft Office, aplicatii informatice specifice desfășurării activității;
 • Cunoașterea programului WinMentor prezintă un avantaj
 • Permis de conducere – categoria B;

ASISTENT MANAGER

ORADEA

Mai multe detalii

Atribuții:


 • Sortează și înregistrează corespondența primită în registrul de intrări-ieșiri (număr, data, denumirea firmei, telefon, conținutul mesajului, alte informații considerate necesare);
 • Preia și directionează apelurile telefonice, iar dacă persoana solicitata este ocupată / lipsește, preia eventualele mesaje și le transmite ulterior sau direcționează apelul către persoanele care ar putea să cunoască problema;
 • Primește persoanele din afară (clienți, parteneri de afaceri etc.), îi informează pe cei interesați despre sosirea acestora după care conduce vizitatorii la persoanele respective, asigurând protocolul aferent;
 • Menține evidența primirii faxurilor, se ocupă de copierea și înregistrarea lor;
 • Copiază/redactează / tehnoredactează diferite materiale;
 • Primește și transmite e-mail-uri.

Cerințe:


 • Minim un an experiență pe o poziție similară;
 • Bune cunoștințe operare MS Office (Excel, Word. Power Point);
 • Bune cunoștințe navigare internet
 • Cunoștințe limba engleză – nivel mediu;
 • Cunoștințe limba germană – nivel mediu;
 • Seriozitate/responsabilitate, punctualitate, loialitate, adaptabilitate, atenție la detalii, atitudine pozitivă .