REPREZENTANT VÂNZĂRI

Locație – București

Mai multe detalii

Cerinţe:
• Experiență în domeniul vânzărilor (presales sau aftersales) minim 3 ani;
• Excelente abilități de comunicare, prezentare și negociere;
• Permis de conducere, categ. B;
• Prezență de spirit, simțul responsabilității, seriozitate
• Înclinație către domeniul tehnic reprezintă un avantaj
• Foarte bune cunoștințe de operare a pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Responsabilități:
• Identificarea oportunităţilor de vânzare pentru soluţiile oferite de companie
• Derularea activității de vânzare, de la prospectarea pieţei şi până la verificarea creanțelor
• Menţinerea şi dezvoltarea relaţiei cu actualii clienţi
• Elaborează și implementează programe de măsurare a satisfacției clienților;
• Propune măsuri de îmbunătățire, venind în întâmpinarea nevoilor acestora cu soluţii personalizate;
• Asigură consultanţă şi suport tehnic clienţilor, urmărește realizarea obiectivelor

Ce oferim:
• Salar competitiv şi motivant
• Asigurare suplimentară pentru toți angajații societății
• Training de specialitate după angajare
• Telefon mobil, laptop;
• Utilizarea autoturismelor de serviciu;
• Stabilitate, posibilitatea dezvoltării carierei in domeniul vânzărilor
• Atmosferă plăcută

COORDONATOR DEPOZIT

Client – Sthil

Locație – Otopeni

Mai multe detalii

Candidatul ideal


 • Studii medii/Studii superioare constituie avantaj
 • Experiență în depozit constituie avantaj
 • Abilități de operarea PC
 • Abilități de comunicare
 • Abilități de lucru în echipă

Responsabilități


 • Este responsabil cu optimizarea proceselor în depozit
 • Asigură acuratețea stocurilor de mărfuri
 • Se asigură că marfa este depozitată în condiții optime
 • Urmărește îndeaproape fluxul de mărfuri și documente prin instrumente specifice
 • Asigură acoperirea adecvată a necesarului de manopera în depozit
 • Asigură optimizarea costurilor în procesele de care răspunde
 • Gestionează toate documentele și înregistrările aferente din depozit
 • Întocmește la termenele stabilite rapoarte, planificări, informări
 • Urmărește efectuarea lucrărilor de întreținere și reparație a mijloacelor de manipulare și transport marfă, a sistemelor de depozitare precum și a celor de întreținere a zonei de depozit
 • Gestionează relația cu furnizorii de servicii logistice
 • Se asigură ca transportul produselor se face în condiții optime de siguranță, timp de livrare și cost
 • Asigură și respectă măsurile de protecția muncii ale personalului din depozit
 • Se asigură de bună pregătire profesională a personalului din depozit dar si de cea personală
 • Asigură rotația corectă a stocurilor de produse
 • Asigură acuratețea operării comenzilor distribuitorilor; rezolvă în cel mai scurt timp diferențele cantitative și calitative de marfă constatate de distribuitor la recepția mărfurilor comandate
 • Asigură prelucrarea și livrarea la timp a comenzilor distribuitorilor

Program de lucru


 • 07:00 – 15:00

 

Beneficii


 • Contract de muncă – pe perioadă nedeterminată
 • Salariu atractiv
 • Bonuri de masă
 • Asigurare medicală

Clientul nostru este o companie germană producătoare de motoutilaje, având distribuitori autorizați în mai mult de 160 de țări.
Pentru a asigura o prezentare optimă a produselor și o asistență complexă, completă și personalizată utilizatorilor de motoutilaje STIHL, compania STIHL comercializează produsele sale exclusiv printr-o rețea de distribuitori autorizați. Datorită calității superioare a produselor și serviciilor oferite, compania STIHL a devenit alegerea preferată a profesioniștilor și a pasionaților de grădinărit din toată lumea.

OPERATOR DEPOZIT

Client – Sthil

Locație – Otopeni

Mai multe detalii

Candidatul ideal


 • Studii medii
 • Experiență relevantă pe un post similar
 • Autorizație de electrostivuitor constituie avantaj
 • Cunoștințe de operare PC
 • Persoană activă, dinamică, organizată și atentă la detalii

Responsabilități


 • Prelucrează comenzile primite la de client
 • Pregătește documentele necesare transportului
 • Recepționează cantitativ și calitativ mărfurile sosite de la furnizori
 • Periodic execută activități de inventariere marfă
 • Periodic execută activități de ordonare în depozitarea mărfurilor
 • Zilnic participă la activități de ordine și curățenie în depozit
 • Asigură o comunicare de calitate cu clienții

 

Program de lucru


 • 07:00 – 15:00

 

Beneficii


 • Contract de muncă – pe perioadă nedeterminată
 • Salariu atractiv
 • Bonuri de masă
 • Asigurare medicală

Clientul nostru este o companie germană producătoare de motoutilaje, având distribuitori autorizați în mai mult de 160 de țări.
Pentru a asigura o prezentare optimă a produselor și o asistență complexă, completă și personalizată utilizatorilor de motoutilaje STIHL, compania STIHL comercializează produsele sale exclusiv printr-o rețea de distribuitori autorizați. Datorită calității superioare a produselor și serviciilor oferite, compania STIHL a devenit alegerea preferată a profesioniștilor și a pasionaților de grădinărit din toată lumea.

REPREZENTANT TEHNIC

Client – Sthil

Locație – Otopeni

Mai multe detalii

Candidatul ideal


 • Studii superioare (de preferat Inginerie Mecanică)
 • Experiență relevantă în activitatea de suport și consultanță (produse distribuitori)
 • Cunoașterea limbii engleze – nivel mediu spre avansat
 • Cunoașterea limbii germane – constituie avantaj
 • Cunoștințe de operare PC
 • Permis categoria B
 • Experiență de lucrul cu distribuitorii
 • Persoană activă, dinamică, organizată, atentă la detalii, cu bune abilități de comunicare și negociere

Responsabilități


 • Suport și consultanță pe partea tehnică
 • Prospectare piață
 • Vizite la distribuitori
 • Instruire personal cu privire la produsele Stihl (de exemplu mecanici)
 • Cunoaște, respectă și aplică politicile/ procedurile companiei

Program de lucru


 • 09:00 – 17:00, inclusiv muncă de teren pe o anumită zona geografică (până la 50% din timp)

 

Clientul nostru este o companie germană producătoare de motoutilaje, având distribuitori autorizați în mai mult de 160 de țări.
Pentru a asigura o prezentare optimă a produselor și o asistență complexă, completă și personalizată utilizatorilor de motoutilaje STIHL, compania STIHL comercializează produsele sale exclusiv printr-o rețea de distribuitori autorizați. Datorită calității superioare a produselor și serviciilor oferite, compania STIHL a devenit alegerea preferată a profesioniștilor și a pasionaților de grădinărit din toată lumea.

Dispecer

ORADEA

Mai multe detalii

Cerințe:


 • Experiență în transport internațional de mărfuri
 • Studii medii/ superioare
 • Cunoștințe de limba engleză, germană, maghiară
 • Cunoștințe operare PC, MS Office
 • Meticulos, atent la detalii; atitudine pro-activă, meticulozitate și adaptabilitate.

 

Atribuții/Responsabilități:


 • Să cunoască și să respecte prevederile legale cu privire la circulația pe drumurile publice, în trafic intern și internațional de mărfuri
 • Să planifice, să organizeze și să controleze activitățile legate de transport
 • Să coordoneze și să supravegheze sectorul de transport
 • Să întocmească documentele de transport
 • Să optimizeze costurile legate de transport

DIRECTOR GENERAL – SC SALUBRI SA

ALEȘD

Mai multe detalii

Condiţii generale:

 • cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşterea limbii române;
 • cunoaşterea cel puţin a unei limbi străine de largă circulaţie;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • persoanele candidate să nu fie incapabile, potrivit legii, ori să nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare.

Condiţii specifice:

 • studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • experienţă relevantă, în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau a unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al societăţii, inclusiv a unor societăţi comerciale din sectorul privat.
 • capacitate de analiză şi sinteză, gândire strategică, management de proiect;
 • abilităţi de comunicare, orientare către rezultate;
 • capacitate de luare a deciziei şi asumarea răspunderii;
 • capacitate de organizare şi de coordonare;
 • cunoaşterea aprofundată a cadrului legislativ din România în materie de colectare a deșeurilor nepericuloase, transportarea și depozitarea acestora şi a reglementărilor incidente la nivel local, stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local din Orașul Aleșd.

Candidații vor depune, conform instrucțiunilor de mai jos, următoarele documente:

 • opis;
 • CV în format Europass;
 • cazier judiciar și cazier fiscal;
 • copie act de identitate;
 • copii conforme cu originalul după acte de studii;
 • documente doveditoare a experienţei manageriale / copie carte de muncă;
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie;
 • declarație pe proprie răspundere prin care aplicantul va confirma că nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare procedura de natură penală împotriva sa;
 • declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art.6 din OUG nr. 109/2011, actualizată 2016 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • declarație pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor cuprinse în CV;
 • proiect al unui plan de management strategic al societăţii (maximum 2 pagini) care va fi susţinut în cadrul interviului;
 • candidații care vor fi selectați pentru a fi înscriși pe listă scurtă vor fi ulterior invitați să elaboreze o declarație de intenție pe baza scrisorii de așteptări aprobată prin HCL nr.5/2019 și publicată pe site -ul http://www.alesd-bihor.ro/index.php/stiri-si-anunturi

Selecţia şi evaluarea candidaţilor se va efectua în două etape succesive, după cum urmează:
1. evaluarea eligibităţii dosarelor, a declarației de intenție şi a planului de management;
2. participarea la interviu a candidaţilor selectaţi.

Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, a tratamentului egal şi a transparenţei.

Orașul Aleșd, a ales firma Romarketing pentru asistență în procesul de recrutare. Candidații trebuie să depună candidaturile până în data de 18.03.2019, orele 16:00 ora României, personal sau trimise prin poștă la adresa Romarketing, Oradea, str. Alexandru Vlahuță, nr. 3. Documentele vor fi depuse în plic închis cu mențiunea: Aplicație pentru funcţia de Director General al SC Salubri SA. Plicurile ajunse după data și ora menționate nu vor fi luate în considerare. În cazul în care plicul nu conține toate documentele solicitate mai sus, candidatura nu va fi luată în considerare. Candidaturile vor fi depuse în limba română. Modelele de declarații necesare pentru dosar sunt disponibile pe bază de cerere la adresa: recrutare@romarketing.ro. Candidații selectați vor fi anunțați telefonic despre data și sediul la care va avea loc evaluarea și interviul.

PROGRAMATOR FRONTEND

ORADEA

Mai multe detalii

Cerințe


• Cunoștințe medii de programare Angular 5;
• Cunoștințe medii de programare orientată pe obiecte;
• Cunoștințe medii de Javascript și Typescript;
• Cunoștințe medii HTML și CSS;
• Capacitate de analiză și sinteză;
• Asumarea responsabilității;
• Respectarea termenelor agreate.

OPERATOR SUPORT CLIENȚI

ORADEA

Mai multe detalii

Atribuţii şi sarcini


 • Inregistrarea echipamentelor GPS în sistemul de plata automată a taxelor de drum pe Ungaria
 • Verificarea alarmelor provenite din sistemul de achiziție a tichetelor de drum din Ungaria
 • Suport tehnic prin telefon, teamviewer clienților
 • Instructaje clienților privind utilizarea platformei de monitorizare
 • Asigură respectarea tuturor procedurilor de lucru

 

Cerinte necesare


 • Cunoștințe bune de operare calculator
 • Seriozitate, atenție la detalii, sociabilitate, meticulozitate
 • Limba engleză – nivel mediu
 • Limba maghiară – constituie avantaj
 • Program de lucru în 2 schimburi 8 – 16:30/13:30 – 22:00 (de luni până vineri)

MANAGER ACHIZIȚII

ORADEA

Mai multe detalii

Candidatul ideal

 • Experiență pe un post similar, în același domeniu de activitate;
 • Excelente abilități de comunicare, negociere, interrelaționare și cooperare;
 • Rapiditate și acuratețe în procesarea informațiilor;
 • Seriozitate, proactivitate, spirit analitic, atenție la detalii;
 • Limba engleză la nivel avansat;
 • Cunoștințe operare PC la nivel avansat.

 

Descrierea jobului

 • Organizare, preluare, urmărire comenzi la un nivel performant;
 • Gestionarea relațiilor cu furnizorii și identificarea de noi furnizori sau produse;
 • Întreținerea și dezvoltarea continuă a relațiilor cu furnizorii la un nivel cât mai eficient pentru companie (raport calitate preț al produselor furnizate, condiții de plata și de livrare);
 • Gestionarea relațiilor cu echipa de vânzări și alte departamente, pentru o activitate eficientă, conform obiectivelor organizaționale;
 • Gestionare și optimizare stocuri;
 • Gestionare promptă a reclamațiilor și abilități de prevenție.

DISPECER FLOTĂ

ORADEA

Mai multe detalii

Cerinţe:


 • Experiență în transport internațional de mărfuri;
 • Studii medii/ superioare;
 • Cunoștinete de limba engleză, germană sau maghiară;
 • Cunoștințe operare PC, MS Offic;
 • Atitudine pro-activă, meticulozitate și adaptabilitate;

Atributii/Responsabilitati:


 • Preluarea cererilor de ofertă și preluarea comenzilor de transport din partea clienților existând în portofoliul firmei sau obținute din piață,;
 • Administrarea și confirmarea executării comenzilor de transport și evidența acestora în registrele companiei, în format electronic;
 • Să planifice, să organizeaze și să controleze activitățile legate de transport;
 • Coordonarea și supravegherea sectorului de transport;
 • Verificarea în avans, înainte de transmiterea comenzii de transport către sofer, condițiile necesare efectuării cursei în deplina legalitate;
 • Planificarea transporturile (express, grupaje);
 • Stabilirea traseelor optime de deplasare și monitorizarea curselor;
 • Informarea/contactarea clienților în legătură cu transportul.

MANAGER DE PROIECT

ORADEA

Mai multe detalii

Responsibilities


– Ensure that all customer processes from are performing to the customer’s satisfaction in terms of quality and efficiency
– Provide timely, thorough and professional response to any existing problems in the customer process
– Continuous process improvement to meet/exceed customer expectations in terms of quality and efficiency
– Provide installation of new processes or systems at the customer facility
– Help plan all aspects of installations including all chemical and mechanical issues
– Be responsible for all technical communication between all company departments and the customer
– Attend all required technical meetings and communicate activities to appropriate people

SENIOR DEVELOPER TEAM LEADER

ORADEA

Mai multe detalii

Responsibilities


 • Provide design and architectural decisions for full-scale applications
 • Perform development of new features;
 • Coordinate the deliverables and project-specific activities (release activities, code review, code refactoring, continuous integration).

Requirements


 • At least 5 years of hands-on software development experience with Java technologies;
 • Experience managing all phases of a project and software development life-cycles Tech Stack: Java EE, Spring Framework, Hibernate Database knowledge (SQL, NoSQL);
 • Experience with Agile development methodologies.

REPORTING QUALITY ANALYST

ORADEA

Mai multe detalii

Job Purpose:


Responsible for monitoring the performance of the quality system throughout the product lifecycle. This will include publishing field reliability and key customer reliability reports and with a critical eye identify problems that we didn’t know existed.

Responsibilities:


– Publish field reliability reports that are necessary to monitor progress in sufficient detail to support continuous improvement activities.
– Prepare customer reliability and recovery reports to support customer needs.
– Investigate field failures and their product test history to understand if there were any clues that would have predicted the failure.
– Interrogate PCBa and drive test results in order to establish product test capability and the identification of data outliers that can unlock best in class reliability.

Requirements:


‐ Relevant experience in interpreting complex data to identify trends and root causes;
‐ Good knowledge of analytical tools;
‐ Strong knowledge of Excel;
‐ Fluent in English;
‐ University degree in business or engineering;
‐ Good communication skills;
‐ Organization and planning abilities;
‐ Availability to travel.

CONTABIL

ORADEA

Mai multe detalii

Responsabilități:


 • să înregistreze operațiunile contabile cronologic și sistematic: facturi furnizori, casa, extrase banca, credite, amortizări, rețineri la sursa, asigurări, etc….;
 • să întocmească lunar declarațiile fiscale prevăzute de legislația în vigoare;
 • să întocmească lunar contul de venituri și cheltuieli (profit și pierdere);
 • să pregătească/să participe la inventarul semestrial/anual;
 • să înregistreze diminuările/măririle de stoc;
 • să pregătească închiderea semestrială/anuală: cont de venituri și cheltuieli, bilanț;
 • să transmită expertului contabil declarațiile fiscale lunare/documentele de închidere semestrială/anuală;
 • să întocmească și să transmită raportarea BNR-INS;
 • să efectueze plățile către furnizori, bugetul de stat, alte organisme;
 • să urmărească încasarea la termen a facturilor clienți;
 • să efectueze corespondența pe linie de contabiltate cu organismele implicate
 • să se asigure de cunoașterea legislației fiscale în vigoare;

Cerințe


 • Studii: Superioare Economice
 • Experiență: similară de minim 3 ani în domeniul finaciar-contabil
 • Cunoașterea unei limbi străine: engleza/franceza la nivel mediu
 • Cunoștințe bune de utilizare PC: Microsoft Office, aplicatii informatice specifice desfășurării activității;
 • Cunoașterea programului WinMentor prezintă un avantaj
 • Permis de conducere – categoria B;

ASISTENT MANAGER

ORADEA

Mai multe detalii

Atribuții:


 • Sortează și înregistrează corespondența primită în registrul de intrări-ieșiri (număr, data, denumirea firmei, telefon, conținutul mesajului, alte informații considerate necesare);
 • Preia și directionează apelurile telefonice, iar dacă persoana solicitata este ocupată / lipsește, preia eventualele mesaje și le transmite ulterior sau direcționează apelul către persoanele care ar putea să cunoască problema;
 • Primește persoanele din afară (clienți, parteneri de afaceri etc.), îi informează pe cei interesați despre sosirea acestora după care conduce vizitatorii la persoanele respective, asigurând protocolul aferent;
 • Menține evidența primirii faxurilor, se ocupă de copierea și înregistrarea lor;
 • Copiază/redactează / tehnoredactează diferite materiale;
 • Primește și transmite e-mail-uri.

Cerințe:


 • Minim un an experiență pe o poziție similară;
 • Bune cunoștințe operare MS Office (Excel, Word. Power Point);
 • Bune cunoștințe navigare internet
 • Cunoștințe limba engleză – nivel mediu;
 • Cunoștințe limba germană – nivel mediu;
 • Seriozitate/responsabilitate, punctualitate, loialitate, adaptabilitate, atenție la detalii, atitudine pozitivă .